Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
Gievgia, il 1. da november 2012, ha lieu a Cuira in'occurrenza spezialisada davart il tema dal balanced scorecard (BSC). Il sistem da gestiun e da monitoring BSC vegn er applitgà en il turissem grischun. A questa occurrenza vegnan persunas da cader e purtaders da decisiuns dal turissem sco er represchentants da las vischnancas infurmads detagliadamain davart l'applicaziun e davart las pussaivladads dal BSC.

Per manar cun success ina destinaziun turistica na basti ozendi betg pli da sa basar mo sin la statistica da las pernottaziuns. Impurtants per cuntanscher la finamira èn er uschenumnads facturs loms sco la cuntentientscha da la clientella, la tgira da la marca ed il dumber da products novs d'ina destinaziun. Cun cunvegnas da prestaziun prendan las vischnancas influenza sin las finamiras da plirs onns da las organisaziuns turisticas, n'influenzeschan però betg la realisaziun operativa.

La refurma dal turissem grischun ha midà marcantamain la moda, co ch'il turissem sa preschenta. Suenter che structuras professiunalas èn vegnidas stgaffidas, duai lur effect vegnir mesirà sistematicamain e giuditgà cun agid dal sistem da gestiun e da monitoring BSC. Per tut las instituziuns ch'èn responsablas per las prestaziuns turisticas furnescha il BSC ina resumaziun cumpacta da quai che capita entaifer ina regiun turistica. Quai stgaffescha confidenza e transparenza, in fatg che ha ina gronda impurtanza per impunder meds finanzials publics. Ozendi applitgeschan tut las organisaziuns per la gestiun da destinaziuns (Engiadina San Murezzan, Engiadina Scuol Samignun, Flem Laax e Tavau Claustra), Grischun vacanzas ed in pèr organisaziuns turisticas regiunalas in BSC.

Il BSC è in instrument directiv ch'è vegnì sviluppà il cumenzament dals onns 1990 a l'universitad da Harvard (USA). Concerns sco las VFF u la ABB, ma er bleras interpresas pitschnas e mesaunas (IPM) dovran quest instrument per observar ils andaments da las fatschentas e per adattar lur process a las strategias prendidas en mira. 

Co ch'il BSC vegn applitgà en la pratica
A chaschun da l'occurrenza spezialisada da gievgia, il 1. da november 2012, a la scola auta da tecnica ed economia SATE a Cuira vegni dà als acturs turistics da las 14.00 a las 17.30 ina survista dal BSC sco instrument directiv, da sias pussaivladads e da ses cunfins. A maun d'exempels concrets dal turissem dal Grischun sco er d'interpresas d'ordaifer il turissem vegn preschentada l'applicaziun dal BSC en la pratica. Per finir vegn ina gruppa da discussiun a tractar la dumonda "Daventain nus pli cumpetitivs grazia al BSC?"

Questa occurrenza sa drizza a persunas da cader ed a purtaders da decisiuns dal turissem grischun, a represchentants da las vischnancas sco er ad ulteriuras interpresas ed instituziuns che vulan prender per mauns e realisar lur giavischs futurs en moda prospectiva ed orientada a la concurrenza. Questa occurrenza spezialisada vegn realisada en il rom da la refurma dal turissem grischun. La participaziun è gratuita. Il program detaglià plus il talun d'annunzia pon vegnir clamads giu sut www.awt.gr.ch. Las annunzias pon vegnir drizzadas a l'uffizi per economia e turissem dal Grischun sut il numer da telefon 081 257 30 88 u per e-mail: info@awt.gr.ch
 

Infurmaziuns:
Eugen Arpagaus, manader da l'uffizi per economia e turissem, tel. 081 257 23 77 u 079 256 93 94 


Gremi: uffizi per economia e turissem
Funtauna: rg uffizi per economia e turissem
Neuer Artikel