Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
La cumissiun per furmaziun e cultura ha predeliberà la missiva da la regenza tar la revisiun parziala da la lescha davart las scolas medias per mauns dal cussegl grond. Ella è entrada unanimamain en il project e recumonda al cussegl grond – cun intginas propostas da midada – d'acceptar la revisiun parziala.

La cumissiun dal cussegl grond per furmaziun e cultura ha predeliberà, sut il presidi dal president novelegì Luca Tenchio, la missiva da la regenza tar la revisiun parziala da la lescha davart las scolas medias. A la sesida d'in entir di èn sa participads er il cusseglier guvernativ Martin Jäger, dr. Hans Peter Märchy, manader da l'uffizi per la furmaziun media-superiura, sco er lic. iur. Andrea Stadler, secretaria dal DECA. Ils puncts essenzials dal sboz da la lescha concernan l'autezza da las contribuziuns chantunalas a las scolas medias privatas sco er la pussaivladad da dastgar manar scolas medias d'informatica privatas.

Pervia da quest basegn d'agir cumprovà è la dumonda d'entrada stada incontestada en la cumissiun. En la tractativa detagliada ha la cumissiun fatg intginas propostas da midada envers il sboz da la lescha tenor la missiva. 

Contribuziun d'investiziun per las scolas medias privatas
Il punct principal da la discussiun èn stadas las contribuziuns d'investiziun dal chantun a favur da las scolas medias privatas. La cumissiun propona cun gronda maioritad al cussegl grond, da resguardar, per eruir las contribuziuns menziunadas cun agid da la metodica da calculaziun tenor il rapport dal center per la valitaziun d'immobiglias SA (ZIBAG), er il tschains da la media da l'agen chapital lià. Quai augmenta la pauschala d'investiziun proponida da la missiva da circa 3400 francs sin circa 4800 francs per onn e per scolara u scolar. Quest augment duai garantir ch'i stattan a disposiziun a las scolas medias privatas avunda meds finanzials per cuvrir lur basegn d'investiziun, e quai sin basa da las investiziuns che vegnan fatgas dal chantun en la scola chantunala grischuna. 

Nova disposiziun per promover umans giuvens talentads
La cumissiun fa unanimamain la proposta al cussegl grond d'integrar en la lescha davart las scolas medias in nov artitgel per pudair conceder, analogamain a la lescha davart la scola populara, contribuziuns pauschalas per promover umans giuvens spezialmain talentads. 

La scola media d'informatica è contestada
In fatg contestà en la cumissiun è stà quel, sch'i duaja vegnir concedida a las scolas medias privatas la pussaivladad da manar scolas medias d'informatica. Ina stgarsa maioritad da la cumissiun refusa l'idea tenor il sboz da la lescha.

Il cussegl grond vegn a tractar la revisiun parziala da la lescha davart las scolas medias en la sessiun d'october 2014.


Infurmaziuns:
president da la cumissiun Luca Tenchio, tel. 081 252 44 82


Gremi: cumissiun per furmaziun e cultura
Funtauna: rg cumissiun per furmaziun e cultura
Neuer Artikel