Navigaziun principala

Cuntegn da la pagina

Communicaziun da la regenza dals 12 da november 2015

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
En sia ultima sesida ha la regenza prendì posiziun tar la midada da l'ordinaziun federala davart l'assicuranza da malsauns. Plinavant ha ella approvà la cunvegna da prestaziun cun la confederaziun concernent il management dal traffic pesant sin las vias naziunalas.

La regenza prenda posiziun tar la midada da l'ordinaziun federala davart l'assicuranza da malsauns
La midada da l'ordinaziun davart l'assicuranza da malsauns (OAMal) prevesa d'abolir tschertas franschisas opziunalas. La regenza grischuna sustegna questa stritgada. Cunquai che intginas franschisas opziunalas vegnan duvradas pauc, poi er vegnir desistì da talas. Uschia vegn simplifitgà ed unifitgà l'entir sistem.
Plinavant prevesa la midada da la OAMal che la reducziun da las premias vegnia sbassada, sch'i vegn tschernida ina franschisa pli auta en l'assicuranza obligatorica per la tgira da persunas malsaunas. Quai vegn dentant refusà da la regenza grischuna. Ina sbassada da la reducziun da las premias emettess fauss signals a las persunas assicuradas che guardan sin ils custs e sin la sanadad. Ina tala sbassada pertutga numnadamain quellas persunas assicuradas che sa decidan per ina franschisa pli auta e ch'emprovan d'evitar malsognas cun viver saun.

Cunvegna da prestaziun en il rom dal management dal traffic pesant sin las vias naziunalas

La regenza grischuna approvescha la cunvegna da prestaziun cun la confederaziun davart prestaziuns en il rom dal management dal traffic pesant sin las vias naziunalas. La collavuraziun tranter la confederaziun ed il chantun ha la finamira da garantir ch'il traffic pesant sin las axas nord-sid tras la Svizra vegnia liquidà en moda segira ed effizienta e senza incaps, ed ha er l'intent da minimar ils disturbis per il traffic privat. En quest connex furnescha il chantun prestaziuns per la confederaziun e survegn ina indemnisaziun per quai. En il chantun Grischun èn la polizia chantunala e l'uffizi da construcziun bassa responsabels per questas prestaziuns. La polizia chantunala ha la responsabladad generala per garantir la segirezza dal traffic, per far valair ordinaziuns e prescripziuns sco er per far las emprimas intervenziuns en cas d'eveniments. L'uffizi da construcziun bassa procura che l'infrastructura per la gestiun dal traffic funcziuneschia adina e senza disturbis. La cunvegna da prestaziun, ch'è vegnida concludida per ina durada illimitada, entra en vigur il 1. da schaner 2016.

Approvà la revisiun parziala da la planisaziun locala da Grüsch

La revisiun parziala da la planisaziun locala, concludida da la vischnanca da Grüsch ils 25 da zercladur 2015, vegn approvada da la regenza. La revisiun parziala cumpiglia d'ina vart in'adattaziun da la lescha da construcziun da l'anteriura vischnanca da Grüsch. Tras questa adattaziun duain vegnir stgaffidas las premissas per pussibilitar en la zona d'abitar "Sagaplatz" in augment da la cifra d'utilisaziun sin maximal 1,0. La cifra d'utilisaziun è la proporziun tranter la surfatscha da la parcella e la surfatscha d'auzada brutta dals edifizis.
-
La zona d'abitar "Sagaplatz" © Comet Photoshopping GmbH / Dieter Enz

Da l'autra vart ha la vischnanca da Grüsch concludì mintgamai ina midada dal plan da zonas en ils vitgs da Fanas e da Valzeina. A Fanas vegn l'anteriur areal da scola e da pumpiers transferì da la zona per edifizis e per stabiliments publics en la zona dal center dal vitg. Er a Valzeina mida l'anteriur areal da scola la zona, numnadamain da la zona per edifizis publics a la zona d'engrondiment dal vitg. Perquai che la vischnanca da Grüsch na dovra betg sezza ils bains immobigliars menziunads, duain quels vegnir mess en vendita. Per che quai saja pussaivel, èn stadas necessarias las midadas da zonas.
- -            
Fanas (a sanestra) und Valzeina © Comet Photoshopping GmbH / Dieter Enz


Gremi: regenza
Funtauna: rg chanzlia chantunala dal Grischun
Neuer Artikel