Cuntegn da la pagina

Communicaziun da la regenza dals 3 da december 2015

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
En sia ultima sesida ha la regenza grischuna approvà ordinaziuns en il rom da la legislaziun executiva tar la refurma dal territori ed ha mess en vigur la lescha davart la protecziun da la populaziun e la lescha da protecziun civila.

Legislaziun executiva tar la refurma dal territori
En il rom da la legislaziun executiva tar la refurma dal territori approvescha la regenza la revisiun parziala da l'ordinaziun davart il notariat e relascha l'ordinaziun tar la lescha introductiva tar la lescha federala davart la scussiun ed il concurs. Questas duas ordinaziuns cuntegnan tranter auter las premissas d'elegibladad per las notaras regiunalas ed ils notars regiunals sco er per las funcziunarias ed ils funcziunaris da scussiun e da concurs. Uschia vegnan per exempel descrittas pli detagliadamain las pretensiuns persunalas e professiunalas.
Plinavant approvescha la regenza la revisiun parziala da l'ordinaziun chantunala davart il stadi civil. Qua sa tracti en emprima lingia d'ina adattaziun al dretg federal sco er d'ina adattaziun dals circuls da stadi civil a la refurma dal territori.

Termins per las elecziuns da las dretgiras regiunalas 2016
Las elecziuns da las dretgiras regiunalas per la perioda d'uffizi dal 1. da schaner 2017 fin ils 31 da december 2020 han lieu ils 5 da zercladur 2016. In eventual segund scrutini ha lieu ils 26 da zercladur 2016. Circuls electorals èn las regiuns. D'eleger èn las presidentas u ils presidents en uffizi principal, tut tenor la regiun las vicepresidentas u ils vicepresidents en uffizi cumplain u principal, sco er mintgamai otg derschadras u derschaders en uffizi accessoric; en la regiun Plessur vegn ultra da quai elegì ina derschadra u in derschader en uffizi principal. Questas funcziuns giudizialas pon vegnir occupadas en in'uschenumnada elecziun taciturna, sch'il dumber da persunas proponidas per ina funcziun correspunda al dumber da sezs che stattan a disposiziun. En quests cas na datti nagina elecziun dal pievel. La regenza relascha directivas correspundentas per las dretgiras districtualas. Ellas èn responsablas per realisar las elecziuns en cooperaziun cun las vischnancas.
Per il cumenzament da l'onn 2017 vegnan las dretgiras districtualas d'enfin ussa transfurmadas en 11 dretgiras regiunalas. Quai sco ulteriura etappa da realisaziun da la refurma dal territori. Empè da las dretgiras districtualas d'enfin ussa exequeschan las dretgiras regiunalas en l'avegnir la giurisdicziun civila e penala sco dretgiras chantunalas inferiuras.

Mess en vigur las leschas davart la protecziun da la populaziun e davart la protecziun civila
La lescha davart la protecziun da la populaziun en il chantun Grischun (lescha davart la protecziun da la populaziun) sco er la lescha davart la protecziun civila dal chantun Grischun (lescha da protecziun civila) dals 16 da zercladur 2015 vegnan messas en vigur per il 1. da schaner 2016. Ultra da quai ha la regenza deliberà las ordinaziuns tar questas duas leschas.


Gremi: regenza
Funtauna: rg chanzlia chantunala dal Grischun
Neuer Artikel