Navigaziun principala

Cuntegn da la pagina

Statistica d'agid social 2014: La quota d'agid social en il chantun Grischun è constantamain bassa

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
En il chantun Grischun èn vegnidas sustegnidas 2335 persunas en 1458 cas cun agid social l'onn 2014. Il dumber da persunas e da cas è sa midà mo marginalmain cumpareglià cun l'onn precedent. Uschia è la quota d'agid social restada constanta tar 1,2 pertschient. Ella sa chatta cleramain sut la quota svizra (2013: 3,2%). Il Grischun tutga pia vinavant tar ils chantuns cun las quotas d'agid social las pli bassas. La durada da retratga dals cas importava en media 24 mais. Quai mussan ils resultats da la statistica svizra d'agid social da l'uffizi federal da statistica (UST).

Quota d'agid social constantamain bassa
En il chantun Grischun han 1,2 pertschient da la populaziun duvrà agid social l'onn 2014. Entaifer ils ultims quatter onns hai dà mo tranter ils onns 2012 e 2013 in lev augment da la quota per 0,1 puncts procentuals. Dapi lura è la quota constanta. Per cas retiran en media bundant 1,6 persunas agid social. La quota d'agid social variescha fermamain en ils singuls districts. Betg sa midà n'è però il fatg che la quota la pli bassa (0,4%) sa chatta en il district da Malögia e la quota la pli auta en il district da la Plessur (2,4%). Questa quota maximala dal chantun Grischun è cleramain sut la media svizra da 3,2 pertschient (2013).
-
Quota d'agid social tenor districts, chantun Grischun, 2014
Funtauna: UST- statistica d'agid social 2014

Augment da las persunas dischoccupadas
La quota da las persunas dischoccupadas en l'agid social è s'augmentada per 2,8 puncts procentuals cumpareglià cun l'onn precedent e sa chatta tar 45,7 pertschient. La quota da las persunas che retschaivan agid social, ch'èn sur 15 onns veglias e che han in'activitad da gudogn è tar 24,2 pertschient. Quai correspunda ad ina reducziun dad 1,7 puncts procentuals. Cun ina part da 30,1 pertschient è er sa reducida la part da las persunas senza activitad da gudogn. Latiers tutgan persunas en scolaziun (senza emprendists), persunas che lavuran en il tegnairchasa, persunas pensiunadas, persunas temporarmain incapablas da lavurar, persunas permanentamain invalidas sco er persunas che n'han naginas schanzas sin il martgà da lavur.

-
Persunas che retschaivan agid social tenor situaziun da gudogn, chantun Grischun, 2005-2014
Funtauna: UST- statistica d'agid social 2014

Damain persunas giuvnas creschidas en l'agid social
Cun 9,6 pertschient è la part da las persunas da 18 fin 25 onns che retschaivan agid social uschè pitschna sco anc mai. Cumpareglià cun l'onn precedent correspunda quai ad ina reducziun da 3,0 pertschient. La gruppa da vegliadetgna anc adina la pli gronda ch'è represchentada en l'agid social èn – cun ina quota da 29,1 pertschient – las persunas da 0 fin 17 onns. Las persunas da 26 fin 35 onns è cun 18,9 pertschient la gruppa da vegliadetgna la segund gronda.

Main cas d'ina persuna
65,2 pertschient da las persunas che retschaivan agid social en il chantun Grischun èn cas d'ina persuna. Quai èn tant cas da persunas che vivan sulettas, ma er cas da persunas che na vivan betg sulettas. Questas ultimas èn persunas che furman in agen cas d'agid social, che vivan dentant ensemen cun autras persunas, per exempel en ina cuminanza d'abitar u persunas giuvnas creschidas che vivan anc tar lur geniturs. Cumpareglià cun l'onn precedent è la quota dals cas d'ina persuna sa reducida per 0,6 puncts procentuals. La quota da las persunas ch'educheschan sulettas è s'augmentada per 0,4 puncts en la medema perioda e sa chatta tar 20,9 pertschient. 9,3 pertschient da tut ils cas èn cas da pèrs cun uffants, 4,4 pertschient cas da pèrs senza uffants.

-
Cas d'agid social tenor la structura dals cas, chantun Grischun, 2005-2014
Funtauna: UST- statistica d'agid social 2014

Durada da retratga degressiva dals cas currents
La durada da retratga dals cas currents è sa reducida da 25 a 24 mais (median) cumpareglià cun l'onn precedent. 32,2 dals cas currents retschaivan fin ad 1 onn agid social. 5,1 retschaivan agid social dapi 10 onns u dapli.
La durada media da retratga dals cas terminads è tar 11 mais, quai che correspunda a la valur da l'onn precedent. Passa la mesadad dals cas terminads (51,2%) ha retschavì agid social durant main ch'in onn.


Infurmaziuns:
- Andrea Mauro Ferroni, manader da l'uffizi dal servetsch social dal Grischun, tel.: 081 257 26 51, e-mail: Andrea.Ferroni@soa.gr.ch
- cusseglier guvernativ Jon Domenic Parolini, schef dal departament d'economia publica e fatgs socials, tel: 081 257 23 01, e-mail:  Jondomenic.Parolini@dvs.gr.ch
- Verena Gerber, post spezialisà per la statistica d'agid social Turitg e Svizra orientala, tel.: 043 259 75 24, e-mail: Verena.Gerber@statistik.ji.zh.ch (dumondas generalas davart la statistica d'agid social)


Gremi: uffizi federal da statistica, uffizi dal servetsch social chantunal dal Grischun
Funtauna: rg uffizi federal da statistica, uffizi dal servetsch social chantunal dal Grischun
Neuer Artikel