Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
La confederaziun ha concedì la permissiun dumandada dals chantuns Grischun e Son Gagl, per sajettar dus lufs da la rotscha dal Calanda. Ils lufs vegnan sajettads en cunvegnientscha directa tranter ils dus chantuns.

La fin da november han ils chantuns Grischun e Son Gagl dumandà la confederaziun ina permissiun per sajettar dus lufs da la rotscha dal Calanda. Cumbain ch'i n'ha fin ussa anc dà naginas situaziuns privlusas per l'uman, vegn il cumportament da singuls da quests animals valità sco problematic. Tras las sajettadas permessas da l'uffizi federal d'ambient (UFAM) duain ils lufs puspè daventar pli timids, per ch'els guntgeschian ils umans ed ils abitadis.

Er il UFAM è da l'avis dals dus chantuns, numnadamain ch'il svilup dal cumportament dals lufs da la rotscha dal Calanda stoppia vegnir valità sco "problematic". Suenter che la rotscha lufs è per ordinari sa cumportada ils onns 2011 fin 2013 da maniera timida envers l'uman, hai stuì vegnir constatà en il decurs da l'onn 2014 pli e pli savens che singuls animals demussan in cumportament marcant e nungiavischà. Ils lufs èn s'avischinads pli e pli savens als abitadis ed èn stads cleramain damain timids envers umans ed envers vehichels. Quest cumportament problematic è il cumenzament d'in svilup negativ. Consequentamain ston ins impedir ch'i resultia in cumportament agressiv envers umans. Quai vegn pretendì er d'experts internaziunals da lufs che recumondan als pajais cun preschientscha da lufs d'allontanar da la populaziun da lufs animals ch'èn pauc timids u che demussan in cumportament agressiv envers umans.

Las basas giuridicas èn avant maun
Tras la revisiun parziala da l'ordinaziun federala da chatscha ha la confederaziun stgaffì la stad 2015 las basas giuridicas necessarias per ina intervenziun. Per ina intervenziun ston esser ademplidas las suandantas premissas: ils lufs èn sa reproducids cumprovadamain durant l'onn current, ed els èn sa mussads repetidamain entaifer ils abitadis u en la vischinanza directa da tals, cumbinà cun ina pitschna timiditad envers ils umans. La disposiziun necessaria per sajettar ils lufs vegn publitgada, ed a las federaziuns per l'ambient vegn ella communitgada directamain.


Infurmaziuns:
- cusseglier guvernativ dr. Mario Cavigelli, schef dal departament da construcziun, traffic e selvicultura dal Grischun, tel. 081 257 36 01, e-mail: Mario.Cavigelli@bvfd.gr.ch
- dr. Georg Brosi, manader da l'uffizi da chatscha e pestga dal Grischun, tel. 081 257 38 92, e-mail: Georg.Brosi@ajf.gr.ch


Gremi: departament da construcziun, traffic e selvicultura dal Grischun
Funtauna: rg departament da construcziun, traffic e selvicultura dal Grischun
Neuer Artikel