Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
Damaun festivescha l'entira naziun. Bleras Grischunas e blers Grischuns sa legran gia d'in bellezza fieu dal 1. d'avust. Tals fieus tradiziunals al di da la festa naziunala na dastgan però vegnir duvrads en nagin cas per acziuns da dismessa illegalas en il liber.

Igl è scumandà per lescha d'arder ruments en il liber. Latiers tutga er laina veglia d'edifizis spazzads, da palettas, da chistas da lain, da mobiglias, da saivs e.u.v. In tal cumportament ha per consequenza ina denunzia ed in chasti cun multa.

I vegn recumandà d'annunziar tar l'uffizi per la natira e l'ambient (UNA) sco autoritad chantunala cumpetenta fieus dal 1. d'avust u auters fieus da festa. Sch'igl exista in scumond absolut da far fieu, na dastgan vegnir envidads nagins fieus dal 1. d'avust u auters fieus da festa. Sin la pagina d'internet da l'uffizi da guaud e privels da la natira (UGP) pon ins s'infurmar davart il privel actual d'incendis da guaud. Infurmaziuns supplementaras chattais Vus en la suandanta agiunta.

Infurmaziun davart fieus dal 1. d'avust


Gremi: chanzlia chantunala dal Grischun
Funtauna: rg chanzlia chantunala dal Grischun
Neuer Artikel