Navigaziun principala

Cuntegn da la pagina

Grammatica da scola unitara per ils idioms

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
En ils idioms rumantschs puter, sursilvan, sutsilvan e vallader èn vegnidas edidas grammaticas da scola unitaras. Quai èn las emprimas publicaziuns en il rom da l'elavuraziun dal nov med d'instrucziun da lingua "MEDIOMATIX".

La scola auta da pedagogia dal Grischun elavura per incumbensa dal chantun Grischun in nov med d'instrucziun da lingua analog e digital per la 2. fin 9. classa en ils quatter idioms puter, sursilvan, sutsilvan e vallader. La fin da fanadur èn cumparidas sco emprimas publicaziuns dal project "MEDIOMATIX" grammaticas unitaras per ils quatter idioms. Quellas furman la basa linguistic-teoretica dal med d'instrucziun e stattan immediatamain a disposiziun a las persunas d'instrucziun sco er a las scolaras ed als scolars sco ovras da consultaziun.

La grammatica da scola fa urden en la babilonia da las noziuns grammaticalas e facilitescha uschia la chapientscha per structuras formalas. Cun agid da visualisaziuns vegnan scolaras e scolars intimads da perscrutar sistematicamain la lingua per pudair duvrar quella meglier per l'agen diever. Las grammaticas porschan er ina survista simpla e bain enclegentaivla. Ellas èn cumpatiblas cun il Plan d'instrucziun 21 Grischun.

L'applicaziun da las grammaticas da scola è vegnida declerada da la regenza sco "recumandabla" per l'onn da scola 2017/18. Las broschuras pon vegnir empustadas en il negozi d'internet per meds d'instrucziun dal chantun Grischun (www.lmv.gr.ch) per il pretsch da scola da 12 francs. Il pretsch per persunas privatas importa 16 francs.

La proxima publicaziun en il rom dal project da meds d'instrucziun "MEDIOMATIX" è previsa per l'onn da scola 2018/19. Per quest termin vegnan a cumparair las parts dal med d'instrucziun per la 2. e la 9. classa.

-


Infurmaziuns:
- Josy Marie Künzler, scheffa da la secziun "meds d'instrucziun", uffizi per la scola populara ed il sport, tel. 081 257 22 61, e-mail Josy.Kuenzler@avs.gr.ch
- Rico Cathomas, manader dal project MEDIOMATIX, scola auta da pedagogia dal Grischun, tel. 078 625 75 75, e-mail Rico.Cathomas@phgr.ch


Gremi: uffizi per la scola populara ed il sport
Funtauna: rg uffizi per la scola populara ed il sport
Neuer Artikel