Navigation

Inhaltsbereich

Il sviament da Silvaplauna vegn avert cun in act festiv

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
Suenter in temp da construcziun dad 8 onns èsi uschè lunsch. Damaun a bunura po vegnir avert – en il rom d'in act festiv – il sviament da Silvaplauna a temp per il traffic.

Dapi generaziuns è Silvaplauna in impurtant punct central da traffic tranter il Grischun dal nord e l'Engiadina. A partir da mesemna Ia damaun vegn il traffic dal Güglia a sviar il vitg da Silvaplauna en in tunnel d'ina lunghezza da 750 meters. Suenter ch'il traffic da val tranter San Murezzan e Malögia vegn manà dapi l'onn 1965 a l'ost sper Silvaplauna via, è il vitg ussa deliberà cumplettamain dal traffic da transit. Gia l'onn 1969 hai dà emprims studis per sviar la via dal Güglia. Durant ils onns suandants èn vegnids exponids publicamain e refusads plirs projects. L'onn 2007 è vegnì deliberà e realisà il quart project d'exposiziun approvà da la regenza.

-
Survista dal sviament da Silvaplauna

Il tunnel da Silvaplauna sco traject cardinal
Il project da sviament cumenza al nord da Silvaplauna suenter la storta da Tschüchas e sbucca tar la peninsla Piz cun ina rundella en la via d'Engiadina. La lunghezza totala dal project da sviament importa 1470 meters ed è dividì en las parts "Tschüchas fin portal da tunnel Pignia", "tunnel da Silvaplauna" e "portal da tunnel Piz Sura fin rundella Piz".
Sco sortida d'urgenza en cas d'in eveniment è vegnida construida parallelamain al tunnel da Silvaplauna ina gallaria da segirezza da 474 meters lunghezza. L'extraordinari da quest tunnel è la pendenza considerabla dad 8,5 pertschient. Da questa circumstanza vegni tegnì quint cun sortidas d'urgenza supplementaras. Ils custs da tut quest project da construcziun importan circa 65 milliuns francs.
-
Part dal tunnel tar il portal Piz Sura

-
La nova rundella Piz da la via d'Engiadina: construcziun entant ch'il traffic circulescha vinavant

Festivitads d'avertura
Il sviament da Silvaplauna vegn surdà al traffic damaun mesemna, ils 27 da zercladur 2018, a chaschun d'ina festa d'avertura. Las festivitads uffizialas cumenzan a las 6.30 e van a fin cun in brunch cuminaivel sin la plazza da glatsch veglia che serva sco plazza da festa. Alura suondan ulteriuras activitads dal program dal di da la vischnanca da Silvaplauna. Ultra dals pleds dal president da la regenza Mario Cavigelli e dal president communal Daniel Bosshard sco er da l'inschigner chantunal Reto Knuchel han lieu ina benedicziun sco er in program accumpagnant correspundent cun preschentaziuns musicalas. Cun l'act uffizial da tagliar il bindel d'avertura, suenter ch'ina charrotscha originala da la posta dal Güglia ha traversà il tunnel da Silvaplauna sco emprim vehichel, vegn quel surdà al traffic cumplet.

Agiunta
TBA-Info


Infurmaziuns:
- president da la regenza dr. Mario Cavigelli, schef dal departament da construcziun, traffic e selvicultura, tel. 081 257 36 01, e-mail Mario.Cavigelli@bvfd.gr.ch  
- Roger Stäubli, schef da la construcziun da vias, uffizi da construcziun bassa dal Grischun, tel. 081 257 38 42, e-mail Roger.Staeubli@tba.gr.ch


Gremi: departament da construcziun, traffic e selvicultura
Funtauna: rg departament da construcziun, traffic e selvicultura
Neuer Artikel