Navigation

Inhaltsbereich

La regenza ha deliberà la missiva tar la revisiun totala da la lescha davart las scolas medias

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
La regenza ha deliberà la missiva tar la revisiun totala da la lescha davart las scolas medias en il chantun Grischun per mauns dal cussegl grond. Cun la revisiun totala da la lescha davart las scolas medias duai vegnir creada la basa per permetter als giuvenils grischuns – sut l'aspect da la midada demografica – vinavant ina scolaziun decentrala en ina scola media.

La revisiun totala da la lescha davart las scolas medias sa basa sin il program da la regenza 2017–2020 ed ha la finamira da mantegnair tant sco pussaivel las structuras da scola media cumprovadas cun ina scola media chantunala en in u plirs lieus sco er cun scolas medias decentralas organisadas tenor il dretg privat e sustegnidas dal chantun.

Incaricas da prestaziun per scolas medias
Ultra da la rectificaziun structurala dal text da lescha ch'è vegnì revedì parzialmain differentas giadas, cumpiglia la revisiun totala en spezial la stabilisaziun d'incaricas da prestaziun a las scolas medias sco element directiv strategic. Il chantun duai pudair intervegnir ad ura, sche per exempel ina scola media privata na po betg pli cuntinuar cun ses manaschi ord atgna forza. Plinavant duai vegnir creada la basa legala per ch'il chantun possia pajar ina contribuziun pauschala a scolaras e scolars grischuns ch'èn collocads en ina chasa da dimora d'ina scola media privata.

Divers resuns èn vegnids resguardads en il project
Il project e sia finamira fundamentala han chattà in vast sustegn en la consultaziun. Il sboz ch'è ussa avant maun, ha pudì recepir intgins dals resuns da las totalmain 54 participantas e participants da la consultaziun. Sin basa da las posiziuns da la consultaziun è il sboz da lescha vegnì repassà en quel senn, ch'ils giavischs da mantegnair la libertad d'interpresa da las scolas medias privatas vegnan resguardads sche pussaivel adequatamain. Quai concerna per exempel la renunzia al scumond da la finamira da rendita, ma er l'annullaziun da la destinaziun fixa da la pauschala d'investiziun. Empè da quai duain las scolas medias privatas vegnir obligadas da nov da retegnair reservas liadas a l'intent en la dimensiun da 15 pertschient dals custs annuals dals salaris inclusiv da las prestaziuns socialas, per pudair garantir – en il cas d'ina situaziun finanziala precara – durant in tschert temp la cuvrida dals custs currents. Insumma èn vegnidas adattadas e regladas pli exactamain las cumpetenzas e la procedura per tractar cun scolas medias periclitadas finanzialmain sco er en connex cun l'eventuala instituziun d'ulteriuras scolas medias cun ina instituziun purtadra chantunala. Per pajar contribuziuns chantunalas a chasas da dimora da scolas medias privatas vegni proponì da s'avischinar a las disposiziuns vertentas per la furmaziun professiunala. Tras quai vulan ins cuntanscher ch'ils giuvenils vegnian tractads en quest reguard en moda uschè eguala sco pussaivel durant lur scolaziun sin il stgalim secundar II.

Igl è previs ch'il cussegl grond tractia la fatschenta en la sessiun d'october 2018. Las novas basas giuridicas duain alura entrar en vigur per il 1. d'avust 2019.


Agiunta:
missiva


Infurmaziuns:
- cusseglier guvernativ Martin Jäger, schef dal departament d'educaziun, cultura e protecziun da l'ambient, tel. 081 257 27 01, e-mail Martin.Jaeger@ekud.gr.ch
- Hans Peter Märchy, dr. phil., manader da l'uffizi per la furmaziun media-superiura, tel. 081 257 61 66, e-mail Hans.Peter.Maerchy@ahb.gr.ch


Gremi: regenza
Funtauna: rg Departament d'educaziun, cultura e protecziun da l'ambient
Neuer Artikel