Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
A la biblioteca chantunala dal Grischun èn vegnids regalads la videoteca voluminusa da lavur sco er il dossier dal project "Filmlandschaft Engadin Bergell Puschlav Münstertal" dals auturs Jürg Frischknecht, Thomas Kramer e Werner Schweizer. La collecziun da films ed ils documents dal project èn in enritgiment impurtant per il portal da medias audiovisualas dal Grischun en la biblioteca chantunala e cumpletteschan optimalmain ils cuntegns da la publicaziun "Filmlandschaft" acquistada gia pli baud.

En il cudesch "Filmlandschaft Engadin Bergell Puschlav Münstertal", ch'è cumparì l'onn 2003 tar la chasa editura Bündner Monatsblatt, èn registrads 740 films producids en las vals dal Grischun dal sid. In supplement publitgà l'onn 2010 preschenta 160 ulteriurs films da quest territori. Ils auturs èn sa basads sin retschertgas da blers onns en archivs, en publicaziuns e tar persunas privatas. Uschia è resultada ina inventarisaziun cumplessiva ed – en ses gener – unica da quest bain cultural actual, ch'è dentant er fitg smanatschà d'ir a perder.

Collecziun impurtanta
L'ovra da standard ritgamain illustrada na mussa betg mo las ovras da cineasts grischuns impurtants sco Bartolome Schocher, Mic Feuerstein ed Andreas Pedrett, mabain er films da kino internaziunals u films d'amaturs. Igl è stà in giavisch dals auturs da preschentar ils documents er ad in public interessà, uschia per exempel a sairadas da film en l'hotel Laudinella a San Murezzan u als seminaris da film "Salecinema" (1998) e "Filmland Südbünden" (2008) en il center da vacanzas e da furmaziun Salecina a Malögia.

Garantì l'access a la publicitad
Suenter la mort dal schurnalist ed autur dal cudesch Jürg Frischknecht (1947-2016) han ils dus cunauturs Werner Schweizer e Thomas Kramer surdà ussa l'entira documentaziun da la "Filmlandschaft" a la biblioteca chantunala dal Grischun ed han uschia procurà che quella è accessibla a la publicitad ed a la perscrutaziun. La biblioteca chantunala cuntinuescha cun la documentaziun da films sco part da sia collecziun da reticas. Ensemen cun il portal existent da medias audiovisualas stat pia a disposiziun a persunas interessadas ina collecziun voluminusa ed impressiunanta d'ovras audiovisualas che sa refereschan a tut il chantun Grischun.

Portal da medias audiovisualas dal Grischun
En il rom dal punct central da svilup "Diversitad culturala e linguistica" (2013–2016) dal chantun Grischun èn vegnidas inventarisadas las medias audiovisualas dal Grischun e davart il Grischun. Films e documents sonors da tut il chantun han pudì vegnir cataloghisads e per gronda part digitalisads ed archivads a lunga vista. Il portal da medias audiovisualas dal Grischun maina in register da questas medias e bleras da quellas pon er vegnir consultadas en la biblioteca chantunala. La biblioteca chantunala cuntinuescha cun il portal da medias audiovisualas er suenter la fin dal project, per uschia pudair salvar, digitalisar e render accessibels al public ulteriurs documents filmics e sonors dal chantun.

Ulteriuras infurmaziuns: il portal da medias AV dal Grischun

Fotografia agiuntada:

-


Infurmaziuns:
Nadine Wallaschek, substituta da la manadra da la biblioteca chantunala, tel. 081 257 28 22, e-mail Nadine.Wallaschek@kbg.gr.ch


Gremi: uffizi da cultura / biblioteca chantunala
Funtauna: rg uffizi da cultura / biblioteca chantunala
Neuer Artikel