Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
La regenza ha incumbensà la scola auta da tecnica ed economia d'installar sco er da manar ina professura extraordinaria ed ha dà glisch verda per ina nova purschida d'agroturissem en la vischnanca da Sagogn.

Professura extraordinaria per la SATE a Cuira
La regenza ha incaricà la scola auta da tecnica ed economia (SATE Cuira) d'installar e da manar il center per "data analytics, visualization and simulation (DAViS)" dal 1. da schaner 2019 fin ils 31 da december 2024. Per quest intent vegn stgaffida ina professura extraordinaria per il champ da profil "computational science". Per la durada dal project da 6 onns vegn messa a disposiziun ina contribuziun chantunala maximala da 3,6 milliuns francs. Resalvada resta l'approvaziun dal preventiv annual tras il cussegl grond.
"Computational science" cumplettescha las metodas da perscrutaziun tradiziunalas cun agid da simulaziuns da computer e da l'analisa da grondas quantitads da datas. En quest sectur ha la SATE Cuira sviluppà – en collavuraziun cun l'institut svizzer da retschertgas davart allergias ed asma sco er cun ulteriurs instituts da perscrutaziun – in concept per in center DAViS. La professura extraordinaria duai – cun la SATE a Cuira sco "leading house" – pussibilitar d'installar quest center e da furnir prestaziuns interdisciplinaras a favur da l'economia regiunala, da l'industria e dal turissem. Cun quest spectrum d'incumbensas daventa il center planisà in motor per las stentas da digitalisaziun en il chantun.

Glisch verda per ina nova purschida d'agroturissem en la vischnanca da Sagogn

La regenza ha approvà la revisiun parziala da la planisaziun locala, concludida da la vischnanca da Sagogn ils 8 da december 2017. La finamira da questa revisiun parziala è la determinaziun d'ina zona per agroturissem en il territori "Bargaus". Uschia vegnan stgaffidas las premissas per construir dus batschigls per ina piscicultura, ina plazza da giugar ed ina plazza da grillar sco er in edifizi da manaschi cun ina pitschna ustaria. A las visitadras ed als visitaders duai vegnir dada la pussaivladad da racoltar sezs verdura da la plantascha existenta u da pigliar peschs e da laschar cuschinar quai en la pitschna ustaria.
-
© Uffizi federal da topografia

Incumbensà l'uffizi da construcziun auta cun la planisaziun dal center da scola auta
La regenza ha incumbensà l'uffizi da construcziun auta da planisar in center da scola auta per la scola auta da tecnica ed economia (SATE Cuira) a ses domicil a la Pulvermühlestrasse a Cuira (campus) – integrond las localitads a la Pulvermühlestrasse 57. Per pudair prender per mauns quest project grond ston l'emprim vegnir fatgas preparativas organisatoricas substanzialas da l'uffizi da construcziun auta. Latiers tutgan la planisaziun da las resursas e dals termins, l'installaziun da l'organisaziun da project sco er la preparaziun d'ina concurrenza da planisaziun. Parallelamain cun quai duain ils bains immobigliars necessaris vegnir procurads tras contracts per che la segirezza da planisaziun necessaria possia vegnir garantida.
La SATE Cuira sco utilisadra duai da sia vart – en ina collavuraziun intensiva cun l'uffizi per la furmaziun media-superiura e cun l'uffizi da construcziun auta elavurar in concept da gestiun e – sin basa da quai – in program da las localitads inclusiv in'eventuala adattaziun dals contracts da locaziun. Uschia pon las interferenzas tar ils termins vegnir tegnidas sin in minimum, e la contribuziun als custs previsa da vart da la SATE Cuira po vegnir pajada ad ura.
Il cussegl grond ha approvà ils 23 d'october 2018 la realisaziun d'in center da scola auta (CSA) per la scola auta da tecnica ed economia a Cuira (SATE Cuira) a ses domicil a la Pulvermühle a Cuira. L'uffizi da construcziun auta ha integrà quest project grond cun ina summa d'investiziuns brutta da var 125 milliuns francs e cun custs nets da var 90 milliuns francs en il plan da finanzas 2019–2021.
- -
©HTW / ©Stadt Chur


Gremi: regenza
Funtauna: rg chanzlia chantunala dal Grischun
Neuer Artikel