Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
La regenza ha prendì posiziun tar la politica agrara federala ch'è planisada a partir da l'onn 2022. Plinavant ha ella approvà la renovaziun d'ina via da guaud a Mustér e la construcziun da novs implants da dotaziun per las Ovras electricas Zervreila.

Ils territoris da muntogna ston vegnir rinforzads en la lescha
La regenza ha prendì posiziun tar il project da consultaziun dal departament federal d'economia, furmaziun e retschertga (DEFR) concernent la politica agrara a partir da l'onn 2022 (PA22+). Cun la PA22+ vul il cussegl federal meglierar las cundiziuns generalas da la politica agrara en ils secturs dal martgà, dal manaschi e da l'ambient, per che l'agricultura e l'economia alimentara da la Svizra possian nizzegiar las schanzas futuras en moda pli independenta e pli fitg tenor princips d'interpresa.
La regenza beneventa ch'ils meds finanzials federals da stgars 3,48 milliardas francs per onn en media, che duain vegnir mess a disposiziun a l'agricultura per ils onns 2022 fin 2025, duain restar sin il medem nivel sco oz. Puncts positivs èn er ch'i n'èn planisads nagins spustaments da pajaments directs tranter las zonas bassas e las zonas da muntogna e che las contribuziuns per il territori d'alpegiada na duain betg vegnir adattadas. La stabilitad dals meds finanzials federals è da gronda impurtanza per il chantun pervia da las investiziuns ch'èn necessarias sin ils manaschis agriculs.
La regenza vesa dentant er in basegn d'adattaziun tar tscherts puncts dal project. Uschia refusa ella la pussaivladad per persunas giuridicas d'acquistar bains immobigliars agriculs. Medemamain refusa ella l'aboliziun dal dumber minimal d'animals da niz per hectara sco er l'introducziun d'ina limita superiura da las contribuziuns per manaschi, perquai ch'ina tala limita pudess avair consequenzas negativas per la biodiversitad. Plinavant han las meglieraziuns da structura ina impurtanza fundamentala per il Grischun sco chantun da muntogna. 80 pertschient da tut ils manaschis grischuns sa chattan en las zonas da muntogna 3 e 4. Ils ultims 10 onns ha, en tut la Svizra, mintga tschintgavel manaschi da questas zonas stuì serrar las portas da lur stallas per adina. Per la regenza èsi perquai fitg impurtant ch'il territori da muntogna vegnia rinforzà concretamain en la lescha. Anc adina èn las cundiziuns da lavurar e da viver, ma er las relaziuns economicas pli difficilas en il territori da muntogna. Las investiziuns en ils stabiliments d'infrastructura e las expensas generalas da manaschi èn considerablamain pli autas cumpareglià cun las regiuns bassas.
Pervia da quai crititgescha la regenza che las contribuziuns a las meglieraziuns da structura duain puspè vegnir reducidas – en il rom dal project – sut il nivel da la perioda dals onns 2008 fin 2013. Questas reducziuns stattan en cuntradicziun cun il basegn da meglieraziuns da structura. Perquai pretenda la regenza che las contribuziuns previsas per ils onns 2022 fin 2025 per las meglieraziuns da structura vegnian puspè auzadas pass per pass a 90 milliuns francs. En quest connex stoi vegnir resguardà che mintga franc federal concedì en ils territoris da muntogna generescha investiziuns da 2 fin 3 francs, quai che ha in effect evident per la finamira da mantegnair la colonisaziun decentralisada.

Documents da consultaziun dal departament federal d'economia, furmaziun e retschertga (DEFR)

Renovaziun da la via da guaud Brulf – Fontanivas a Mustér

La regenza ha approvà il project "Via da guaud Punt da Brulf – Fontanivas" da la vischnanca da Mustér ed ha concedì ina contribuziun chantunala da maximalmain 723 000 francs. Il project prevesa da transfurmar la via da guaud existenta d'ina lunghezza dad 856 meters en ina via ch'è charrabla per camiuns. Il project cumenza tar la via chantunala da Cavardiras, directamain suenter la punt da Brulf che traversa il Rain anteriur. El suonda la via existenta per lung dal Rain anteriur e finescha tar la nova punt Fontanivas. La via da guaud vegn schlargiada ad ina ladezza da 3,3 m. La surfatscha dal vial survegn ina cuvrida d'isada or da sablun grop. Sin questa via da guaud planisada duain vegnir transportads davent mintga onn var 1000 meters cubic laina.

-
©Uffizi federal da topografia

Novs implants da dotaziun per las Ovras electricas Zervreila
La regenza ha approvà in project per realisar la sanaziun da l'aua restanta da las Ovras electricas Zervreila SA (OEZ) ed ha concedì las permissiuns necessarias respectivas. Cun quest project realiseschan las OEZ in emprim pachet da mesiras da sanaziun ch'è vegnì ordinà da la regenza il settember 2018. Per realisar quest emprim pachet da la disposiziun da sanaziun han las OEZ l'intenziun da construir novs implants da dotaziun per las tschiffadas Stussavgia Plaz ed Egschi.

-
cotschen: Stussavgia Plaz / mellen: Egschi
©Uffizi federal da topografia


Gremi: regenza
Funtauna: rg chanzlia chantunala dal Grischun
Neuer Artikel