Cuntegn da la pagina

Mancanza constanta da persunas d'instrucziun da la scola secundara cun in diplom correspundent

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
La scola auta da pedagogia dal Grischun (SAPGR) ha decidì – en enclegientscha cun ses partenaris – da betg cumenzar l'atun 2019 cun la scolaziun planisada per persunas d'instrucziun da la scola primara per il stgalim supplementar secundar I. Malgrà las stentas intensivas da la SAPGR, da las autoritads da scola e da las direcziuns da las scolas èn s'annunziadas memia paucas persunas interessadas per il curs. Perquai propona la SAPGR da spustar il curs sin l'atun 2020.

Per pudair cuvrir il basegn da persunas d'instrucziun cun il diplom correspundent per l'instrucziun sin il stgalim superiur da la scola populara ha la scola auta da pedagogia dal Grischun (SAPGR) elavurà – en collavuraziun cun la scola auta da pedagogia da Son Gagl (SAPSG) – in concept da scolaziun. Quest concept duai permetter a las persunas d'instrucziun da la scola primara en il Grischun da sa scolar a la SAPGR cumplementarmain a la professiun sco persuna d'instrucziun per il stgalim superiur. Questa scolaziun duai vegnir purschida per gronda part a la SAPGR a Cuira. Las persunas d'instrucziun da la scola primara en il Grischun n'han pia uschia betg lungs viadis d'arriv a scolas autas da pedagogia extrachantunalas.

Las premissas per la realisaziun n'èn betg ademplidas
Questa scolaziun previsa per il stgalim supplementar è vegnida planisada, organisada e publitgada per incumbensa da la regenza grischuna sco studi da master supplementar. La prescripziun da la regenza e la basa da planisaziun da las duas scolas autas da pedagogia era in dumber minimal da 24 participantas e participants al curs. Malgrà las grondas stentas da la SAPGR, da las autoritads da scola e da las direcziuns da las scolas n'èsi betg reussì da survegnir entaifer il temp d'annunzia dals 6 da favrer 2019 fin ils 30 d'avrigl 2019 avunda annunzias definitivas al curs. Per quest motiv ha la SAPGR infurmà a partir dal 1. da matg 2019 las persunas gia annunziadas, ch'il curs, che avess cumenzà l'atun 2019, stoppia vegnir annullà. Questa decisiun resguarda las premissas davart la realisaziun dal curs ch'èn vegnidas definidas en il conclus da la regenza dals 28 da november 2018.

Nova publicaziun urgentamain necessaria
Sin il stgalim superiur da la scola populara mancan las persunas d'instrucziun cun il diplom correspundent. Per quest motiv vegnan engaschadas adina dapli persunas d'instrucziun da la scola primara sin quest stgalim. Pervia da quai han delegaziuns da l'associaziun Magistraglia Grischun (LEGR), da l'associaziun dals cussegls da scola dal Grischun (SBGR), da la federaziun da mainascolas dal Grischun (FMSGR), il rectur da la SAPGR sco er persunas cumpetentas dal departament d'educaziun, cultura e protecziun da l'ambient (DECA) discutà ils 15 da matg 2019 – sut la direcziun dal schef dal DECA, president da la regenza Jon Domenic Parolini – davart l'annullaziun dal curs. Las persunas preschentas han deplorà fitg l'annullaziun da la scolaziun ed han exprimì cleramain che persunas d'instrucziun cun in diplom correspundent per il stgalim èn indispensablas per ina buna qualitad da l'instrucziun. A chaschun da la discussiun è vegnida suttastritgada la necessitad d'ina scolaziun per il stgalim supplementar secundar I. Correspundentamain duai vegnir proponida a la regenza da publitgar da nov la scolaziun cun termin da cumenzament l'atun 2020. Cun in temp d'annunzia prolungà e cun ulteriuras stentas dals posts chantunals e communals cumpetents sco er da las associaziuns e federaziuns duai vegnir cuntanschì per l'atun 2020 in dumber suffizient da participantas e participants per questa scolaziun impurtanta.


Infurmaziuns:
- president da la regenza dr. Jon Domenic Parolini, schef dal departament d'educaziun, cultura e protecziun da l'ambient, tel. 081 257 27 02, e-mail Jondomenic.Parolini@ekud.gr.ch
- dr. Gian-Paolo Curcio, rectur da la scola auta da pedagogia dal Grischun, tel. 081 354 03 20, e-mail Gian-Paolo.Curcio@phgr.ch


Gremi: departament d'educaziun, cultura e protecziun da l'ambient
Funtauna: rg departament d'educaziun, cultura e protecziun da l'ambient
Neuer Artikel