Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
La regenza ha fixà las contribuziuns da gulivaziun per l'onn 2020 da las 105 vischnancas grischunas sco er la gulivaziun da las grevezzas socialas 2018. Totalmain vegnan pajadas contribuziuns da 56,3 milliuns francs.

Il potenzial da resursas decisiv per l'onn da gulivaziun 2020 è creschì – sur tut las vischnancas – per 17,7 milliuns francs sin 787,4 milliuns francs (+2,3 pertschient). Las taglias èn s'augmentadas per totalmain 16,1 milliuns francs. Ils tschains d'aua (incl. prestaziuns da cumpensaziun) restan quasi tals e quals cun 54,0 milliuns francs. Il potenzial da resursas mesaun per persuna chantunala decisiva importa 3798 francs (onn precedent: 3720 francs). En cas d'entradas da la medema autezza ed en cas d'in dumber da persunas decisiv tal e qual sa sbassa pia l'index dal potenzial da resursas d'ina vischnanca envers quel da l'onn precedent. La differenza en connex cun il potenzial da resursas è sa reducida, e tanscha da la vischnanca da Furna ch'è actualmain la pli debla cun 34 puncts (2019: 33 puncts) fin a la vischnanca da Farera ch'è la pli ferma cun 508 puncts (2019: 538 puncts).

Radund 26,2 milliuns francs ord la gulivaziun da resursas
Per la gulivaziun da resursas 2020 vegnan mantegnidas las valurs directivas dals onns precedents: I vegnan applitgadas vinavant la tariffa da prelevaziun da 16,0 pertschient ed ina dotaziun minimala da 68,0 pertschient da la media chantunala. En il rom dal preventiv 2020 vegn la regenza a proponer al cussegl grond ils parameters correspundents. Tras quai survegnan 65 vischnancas 26 194 633 francs ord la gulivaziun da resursas. Applitgond ina tariffa da prelevaziun da 16,0 pertschient pajan las 39 vischnancas cun bleras resursas 19 049 977 francs a la gulivaziun da resursas. La differenza da 7 144 656 francs vegn finanziada dal chantun.

Medem import ord la gulivaziun da las grevezzas geografic-topograficas e da scola
Da la gulivaziun da las grevezzas geografic-topograficas e da scola survegnan las 50 vischnancas autorisadas sco l'onn precedent totalmain 24 milliuns francs. Quests meds finanzials vegnan mess a disposiziun dal tuttafatg dal chantun. La contribuziun la pli gronda survegn cun 1,9 milliuns francs la vischnanca da Tavau.

23 vischnancas survegnan contribuziuns ord la gulivaziun da las grevezzas socialas

Il chantun conceda ina gulivaziun a quellas vischnancas ch'èn suttamessas ad ina grevezza sproporziunada en il sectur da l'agid social material. Questa contribuziun vegn calculada a maun dals custs nets da las vischnancas en proporziun cun lur potenzial da resursas. Sin dumonda da las vischnancas vegnan las contribuziuns da gulivaziun fixadas mintgamai l'onn suandant. Per l'onn 2018 han – suenter l'examinaziun da basa – 23 vischnancas il dretg da survegnir contribuziuns da totalmain 4,6 milliuns francs ord la gulivaziun da las grevezzas socialas. La part principala pertutga cun 3,2 milliuns francs la citad da Cuira.

Ulteriuras contribuziuns
Resguardond il potenzial da resursas actual e las vischnancas ch'èn gia fusiunadas ha mo pli la vischnanca da Masagn il dretg d'ina gulivaziun limitada da 20 093 francs pervia da la midada da sistem. La gulivaziun limitada vegn pajada l'onn 2020 per l'ultima giada.

En il rom da la gulivaziun individuala d'inegualitads per grevezzas spezialas (GIG) po la regenza conceder ina contribuziun speziala ad ina vischnanca, sche la vischnanca cumprova ch'ella vegn suttamessa a grevezzas sproporziunadas pervia da relaziuns u d'eveniments extraordinaris. Per l'onn 2020 è puspè previs in import dad 1,5 milliuns francs per la GIG.

Ils parameters da la gulivaziun da resursas 2020 sco er il volumen total 2020 per la gulivaziun da las grevezzas geografic-topograficas e da scola e per la gulivaziun individuala d'inegualitads per grevezzas spezialas vegn il cussegl grond a fixar definitivamain cun il preventiv 2020.
 

Agiuntas:
tabella da la gulivaziun da finanzas 2020 (GRes e GGG) per vischnanca
grafica da la gulivaziun da resursas per persuna: cumparegliaziun 2020/2019
grafica da la repartiziun da las vischnancas tenor l'index dal potenzial da resursas 2020 e 2019
grafica da la repartiziun da la GGG tenor regiuns 2020
tabella da la gulivaziun da las grevezzas socialas 2018 per vischnanca


Infurmaziuns:
cusseglier guvernativ Christian Rathgeb, schef dal departament da finanzas e vischnancas, tel. 081 257 32 01, e-mail Christian.Rathgeb@dfg.gr.ch


Gremi: regenza
Funtauna: rg chanzlia chantunala
Neuer Artikel