Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
La Regenza ha approvà il program da realisaziun dal Grischun 2020 fin 2023 per la nova politica regiunala da la Confederaziun. Ultra da quai ha ella prendì enconuschientscha dal rapport davart la surveglianza da las finanzas da las vischnancas e dà glisch verda a dus projects per la protecziun cunter crudada da crappa a Cuira ed ad Andiast.

Concludì mesiras per ina meglra cumpetitivitad da las regiuns

La Regenza ha approvà il program da realisaziun dal Grischun 2020 fin 2023 per la nova politica regiunala da la Confederaziun (NPR). Cun mesiras sistematicas po uschia vegnir rinforzada la cumpetitivitad da las regiuns ed augmentada la valurisaziun da quellas. La NPR vul en spezial stgaffir e mantegnair plazzas da lavur en las regiuns, mantegnair abitadis decentrals e reducir differenzas regiunalas. La Confederaziun ed ils chantuns concepeschan ed exequeschan la NPR en moda colleghiala. La Confederaziun definescha d'ina vart il rom politic e las finamiras principalas. Ils chantuns fixeschan da l'autra vart ils puncts centrals da lur programs e decidan davart ils projects che duain vegnir promovids. Finanziads vegnan ils programs da la NPR mintgamai per la mesadad da la Confederaziun e dals chantuns.

Cun il program da realisaziun dal Grischun 2020 fin 2023 vegnan dads impuls da creschientscha concrets a l'economia grischuna. Quests impuls duain promover en emprima lingia la midada da structura e l'innovaziun en l'economia d'export dal Grischun. La finamira è quella da rinforzar la cumpetitivitad dal motors economics dal Grischun. Per cuntanscher quai vegn promovì sistematicamain il svilup en ils secturs orientads a l'export, numnadamain il turissem, l'industria sco er la furmaziun e la sanadad. Il program da realisaziun resguarda ultra da quai las strategias e las mesiras da la "Agenda 2030 Grischun" cun las strategias regiunalas per il svilup da l'economia locala, uschenavant che quellas pertutgan il champ d'applicaziun da la NPR.

Broschura "La nova politica regiunala da la Confederaziun"

La Regenza ha approvà il program da realisaziun dal Grischun 2020 fin 2023 per la nova politica regiunala da la Confederaziun (NPR). Cun mesiras sistematicas po uschia vegnir rinforzada la cumpetitivitad da las regiuns ed augmentada la valurisaziun da quellas.

Rapport davart la surveglianza da las finanzas da las vischnancas

La Regenza ha prendì enconuschientscha dal rapport davart la surveglianza da las finanzas da las vischnancas e dals indicaturs da finanzas 2018. Tut en tut eran las vischnancas grischunas en ina situaziun finanziala fitg solida la fin da l'onn 2018. Las vischnancas da Bravuogn Filisur e da Mesauc ch'eran suttamessas ad ina surveglianza speziala da las finanzas pervia da lur indebitament critic, han pudì vegnir relaschadas da questa surveglianza speziala. Tar la vischnanca da Bravuogn Filisur èsi sa mussà che la fusiun è stada il salvament da la miseria finanziala. Las mesiras tenor il dretg da surveglianza da las finanzas han gidà – en cumplettaziun da la gronda contribuziun da promoziun – a meglierar la situaziun finanziala. L'Uffizi da vischnancas vegn bainbaud a commentar ils indicaturs da finanzas 2018 en sia publicaziun d'infurmaziun Ginfo.

La Regenza ha prendì enconuschientscha dal rapport davart la surveglianza da las finanzas da las vischnancas e dals indicaturs da finanzas 2018. Tut en tut eran las vischnancas grischunas en ina situaziun finanziala fitg solida la fin da l'onn 2018.

Project per proteger la Meiersbodenstrasse a Cuira

La Regenza ha approvà il project "Protecziun cunter crudada da crappa punt da la Plessur Sassal" da l'Uffizi da construcziun bassa. La punt da la Plessur Sassal en la citad da Cuira sa chatta en il sectur da privel d'ina paraid da grip stippa, per part surpendenta, sut la gallaria cunter crudada da crappa Sassal da la Viafier retica. Crappa e blocs che sa distatgan da la paraid sursiglian mintgatant la gallaria e rodlan giu fin tar la punt da la via. En cas d'ina intensitad media fin auta stoi vegnir fatg quint cun donns pli gronds vi da la punt. Ils proxims decennis stoi supplementarmain vegnir fatg quint cun ina crudada da crappa pli gronda che pudess donnegiar tant la gallaria sco er la via. Ultra da quai duai la punt vegnir sanada ils proxims onns. En spezial per proteger la via chantunala (Meiersbodenstrasse), duai il territori vegnir segirà cun in mir da sustegn francà en la muntogna. Ils custs dal project importan var 245 000 francs.

-

La Regenza ha approvà il project "Protecziun cunter crudada da crappa punt da la Plessur Sassal" da l'Uffizi da construcziun bassa. Ils custs dal project importan var 245 000 francs.

Reducir la situaziun da privel sin la via d'Andiast

Il project "Protecziun cunter crudada da crappa Val Mulin Andiast" da l'Uffizi da construcziun bassa è vegnì approvà da la Regenza. Quest project è necessari per proteger la via da colliaziun chantunala da Vuorz ad Andiast cunter crudada da crappa e da grippa. Directamain suenter la Val Mulin maina la via sperasvi ina paraid da grip ch'è ca. 30 meters auta e 30 meters lunga. Malgrà pliras rumidas da la paraid da grip durant ils ultims onns n'è la situaziun da privel betg sa meglierada essenzialmain. Per quest motiv duai ussa vegnir reducì il privel tras crudada da crappa en quest territori cun ina tenda cunter crudada da crappa. Ils custs per realisar quest project èn budgetads cun var 140 000 francs.

-

Il project "Protecziun cunter crudada da crappa Val Mulin Andiast" da l'Uffizi da construcziun bassa è vegnì approvà da la Regenza. Ils custs per realisar quest project èn budgetads cun var 140 000 francs.

Neuer Artikel

Gremi: Regenza
Funtauna: rg Chanzlia chantunala dal Grischun