Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
La Regenza ha concedì a las vischnancas cumpetenzas extraordinarias durant la crisa da corona. Plinavant ha ella approvà in project per sanar l'ovra electrica Pradella sco er la serra d'accumulaziun Vallember ed ha deliberà ina contribuziun chantunala per construir in nov sutpassadi per peduns e ciclists a Malans.

Cumpetenzas extraordinarias per las vischnancas

Cun in'ordinaziun d'urgenza autorisescha la Regenza las vischnancas sco er las vischnancas burgaisas, las regiuns e las corporaziuns da vischnancas da far votaziuns a l'urna empè da radunanzas communalas per fatschentas betg suspensiblas. Parlaments communals dastgan sa radunar mo, sch'els observan las prescripziuns d'igiena e da distanza, ed els ston excluder il public. La publicitad e la transparenza da las sesidas dal parlament pon vegnir garantidas sur las medias electronicas, ma i n'è betg obligatoric da far quai. L'ordinaziun vala, uschè ditg ch'il scumond d'occurrenzas publicas tenor l'Ordinaziun 2 dal Cussegl federal davart las mesiras per cumbatter il coronavirus (Ordinaziun 2 davart COVID-19) è en vigur.
Tras la pussaivladad generala da far votaziuns a l'urna ha la Regenza stgaffì ina basa giuridica che augmenta l'abilitad d'agir da las vischnancas e che garantescha ina procedura da decisiun confurma al stadi da dretg.

Cun in'ordinaziun d'urgenza autorisescha la Regenza las vischnancas sco er las vischnancas burgaisas, las regiuns e las corporaziuns da vischnancas da far votaziuns a l'urna empè da radunanzas communalas per fatschentas betg suspensiblas.

Sanaziun da l'ovra electrica Pradella e da la serra d'accumulaziun Vallember

La Regenza ha approvà il project da las Ovras electricas d'Engiadina SA (OEE) per sanar e per renovar l'ovra electrica Pradella sco er per sanar la serra d'accumulaziun Vallember. L'ovra electrica Pradella è en funcziun dapi l'onn 1970. Ussa èn differentas cumponentas dal stabiliment arrivadas a la fin da lur vita e vegnan suttamessas ad ina modernisaziun. Tras la sanaziun e tras la renovaziun da las tschiffadas d'aua S-chanf, Vallember e Varusch sin il territori communal da S-chanf vegni procurà ch'il manaschi da l'ovra electrica funcziunia en moda irreproschabla en l'avegnir. Cun transfurmar la serra d'accumulaziun Vallember duai plinavant vegnir garantì ch'ils peschs possian ascender e descender senza obstachels sco er che la protecziun dals peschs saja ademplida.

-©OEE – Ovras electricas d'Engiadina SA

La Regenza ha approvà il project da las Ovras electricas d'Engiadina SA (OEE) per sanar e per renovar l'ovra electrica Pradella sco er per sanar la serra d'accumulaziun Vallember. 

Contribuziun chantunala per in nov sutpassadi per peduns e ciclists a Malans

La Regenza ha concedì ina contribuziun chantunala da 495 000 francs per construir in nov sutpassadi per peduns e ciclists a Malans. Per cuntanscher l'autra vart da la lingia da la Viafier retica dovran las ciclistas ed ils ciclists actualmain il sutpassadi da la via chantunala ch'è vegnì avert l'october 2012. En l'avegnir duain las ciclistas ed ils ciclists che vegnan nà da Landquart vegnir manads davent da la via chantunala sin la Alte Landstrasse, nua ch'ellas ed els arrivan sur ina rampa en il nov sutpassadi. La rampa da la vart da Malans duai sbuccar en la via da la staziun, ch'è ina via cun pauc traffic. Là duain las ciclistas ed ils ciclists vegnir manads sper l'edifizi da la staziun vi sin la Rüfegasse e vinavant a la plazza dal vitg. Il trassé planisà per il traffic da velo correspunda a las finamiras dal Plan sectorial chantunal Velo. Ses plan da la rait da vias da velo vegn actualisà correspundentamain.

-©Uffizi federal da topografia

La Regenza ha concedì ina contribuziun chantunala da 495 000 francs per construir in nov sutpassadi per peduns e ciclists a Malans.

Neuer Artikel
Gremi: Regenza
Funtauna: rg Chanzlia chantunala dal Grischun