Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
La Regenza ha mess en vigur duas leschas ed ordinaziuns correspundentas per il 1. da schaner 2021. Ultra da quai ha ella constatà la reussida d'in referendum ed ha approvà la construcziun ed il manaschi d'in implant electric da la Repower SA.

Dapli libertad d'agir per las regiuns

La Regenza ha mess en vigur la revisiun parziala da la Lescha per promover il svilup economic en il chantun Grischun (LSE) per il 1. da schaner 2021. Questa revisiun parziala era vegnida concludida dal Cussegl grond en la sessiun da zercladur 2020. Sin basa da la lescha revedida ha la Regenza ultra da quai relaschà la revisiun parziala da l'Ordinaziun per promover il svilup economic en il chantun Grischun (OSE). Uschia vegnan stgaffidas las basas giuridicas per exequir a partir dal schaner 2021 la nova concepziun dal management regiunal.
La nova concepziun dal management regiunal prevesa da surdar dapli responsabladad e flexibilitad a las regiuns per elavurar e per realisar las basas strategicas. En l'avegnir vegnan las regiuns a sa participar a la finanziaziun dals posts da svilup regiunals. Il chantun Grischun sustegna las regiuns cun ina contribuziun da basa per il manaschi da basa sco er cun ina contribuziun da maximalmain 50 pertschient als custs da persunal per ils posts da svilup regiunals.
La realisaziun dal management regiunal en las regiuns vegn reglada a maun d'ina incarica da prestaziun tranter il chantun e las singulas regiuns. Cun l'entrada en vigur da la revisiun parziala da la LSE pon las regiuns ussa inoltrar al chantun dumondas per la finanziaziun dals posts da svilup regiunals.

La Regenza ha mess en vigur la revisiun parziala da la Lescha per promover il svilup economic en il chantun Grischun (LSE) per il 1. da schaner 2021. 

La Lescha davart la transfurmaziun digitala en il Grischun entra en vigur

La Lescha davart la promoziun da la transfurmaziun digitala en il Grischun vegn messa en vigur per il 1. da schaner 2021. A medem temp ha la Regenza relaschà in'ordinaziun sin basa da la lescha. Las novas prescripziuns legalas cuntegnan las disposiziuns necessarias per furmar in credit d'impegn general da 40 milliuns francs, ed ellas reglan ils princips per utilisar il credit cun l'intent da promover la transfurmaziun digitala en il chantun Grischun.
In punct central per approvar ina dumonda da promoziun per in project è tenor l'ordinaziun ch'i sa tractia effectivamain d'in project da transfurmaziun. D'ina vart èn quai projects che han la finamira d'effectuar midadas en process, en products, en servetschs u en models da fatschenta cun agid da tecnologias digitalas. Da l'autra vart sa tracti er da projects che qualifitgeschan forzas da lavur e forzas spezialisadas d'instradar e da realisar talas midadas.

La Lescha davart la promoziun da la transfurmaziun digitala en il Grischun vegn messa en vigur per il 1. da schaner 2021.

L'incumbensa per la plattafurma electronica per dumondas da construcziun è surdada

Per garantir che dumondas da construcziun possian vegnir inoltradas ed elavuradas en moda efficazia en il chantun Grischun è planisada ina plattafurma electronica (soluziun web) che porscha ina transparenza nuninterrutta en la procedura per la permissiun da construcziun per dumondas da construcziun entaifer ed ordaifer la zona da construcziun. En il rom da la strategia dad e‑government 2019 fin 2023 ha la Regenza definì quest project sco project strategic che sto pia vegnir realisà cun gronda prioritad. Per quest intent ha ella surdà ussa l'incarica per la direcziun generala dal project a la Balser & Hoffmann SA da Turitg. Ils custs per la direcziun generala dal project importan var 896 000 francs.
Sur la plattafurma pon las petentas ed ils petents inoltrar sin via electronica lur dumondas da construcziun sco er ils documents respectivs (plans, dumondas per permissiuns supplementaras e.u.v.) en ina furma unitara e s'infurmar davart il status actual dal project. La plattafurma duai vegnir duvrada da tut las vischnancas dal chantun Grischun e dals uffizis chantunals interessads. Tut ils posts che sa participeschan e che han access al process davart ina permissiun da construcziun pon s'infurmar sin la plattafurma davart la dumonda da construcziun e chargiar si documents. L'administraziun ha supplementarmain la pussaivladad da communitgar midadas dal status, responsabladads ed acziuns tar las dumondas da construcziun. Ultra da quai èsi planisà da colliar questa plattafurma cun il Sistem d'infurmaziun geografica sco er cun il Register federal central dals edifizis e da las abitaziuns.

Per garantir che dumondas da construcziun possian vegnir inoltradas ed elavuradas en moda efficazia en il chantun Grischun è planisada ina plattafurma electronica (soluziun web) che porscha ina transparenza nuninterrutta en la procedura per la permissiun da construcziun per dumondas da construcziun entaifer ed ordaifer la zona da construcziun. 

Il referendum cunter l'aboliziun da la Lescha davart contribuziuns da maternitad è reussì

Il referendum cunter il conclus dal Cussegl grond dals 26 d'avust 2020 concernent l'aboliziun da la Lescha davart contribuziuns da maternitad è reussì cun 2837 suttascripziuns valaivlas. La votaziun dal pievel davart quest project ha lieu ils 13 da zercladur 2021.

Il referendum cunter il conclus dal Cussegl grond dals 26 d'avust 2020 concernent l'aboliziun da la Lescha davart contribuziuns da maternitad è reussì cun 2837 suttascripziuns valaivlas. La votaziun dal pievel davart quest project ha lieu ils 13 da zercladur 2021.

Glisch verda per in nov implant idraulic da la Repower SA

La Regenza ha concedì a la Repower SA las permissiuns necessarias per construir e per manar l'implant electric Taschinas II. La Repower ha l'intenziun d'utilisar, en in ulteriur stgalim, la forza idraulica da l'aual da Taschinas respectivamain da l'aual da Schmitten sin il territori communal da Grüsch e da Seewis, en l'implant electric Taschinas II per producir electricitad. Per quest intent duai d'ina vart l'aua che vegn turbinada en l'implant electric existent Taschinas I, vegnir utilisada davent da la centrala fin a la Landquart. Uschia resulta in nov traject d'aua restanta da var 1,5 kilometers, da quai circa 1,3 kilometers en l'aual da Taschinas e 200 meters en la Landquart. Da l'autra vart duai l'aual da Taschinas vegnir tschiffà davent da la tschiffada da l'implant electric existent Lietha ch'è dentant ord funcziun, ed inducì en il sistem da l'implant electric Taschinas II. Per l'implant electric Taschinas II èn planisadas ina prestaziun installada da circa 1,5 megawatts sco er ina producziun annuala da circa 5 uras gigawatt.

Flusslauf der Landquart

La Regenza ha concedì a la Repower SA las permissiuns necessarias per construir e per manar l'implant electric Taschinas II.

Contribuziun chantunala per in nov lavuratori a Vicosoprano

La Regenza ha garantì a la vischnanca da Bregaglia ina contribuziun chantunala da maximalmain 900 000 francs per realisar in nov lavuratori. Il lavuratori a Vicosoprano duai vegnir construì sco basa principala per il servetsch forestal e tecnic, entant ch'ils magasins a Bondo, a Malögia ed a Stampa duain en emprima lingia vegnir mantegnids resp. renovads minimalmain sco posts externs per il servetsch tecnic. Pervia da las consequenzas da la bova da l'onn 2017 ha la vischnanca decidì da desister d'engrondir sco previs il magasin a Bondo. Ils custs totals da quest project importan circa 2,6 milliuns francs.
Cun la fusiun da las tschintg vischnancas Bondo, Castasegna, Soglio, Stampa e Vicosoprano a la vischnanca da Bregaglia l'onn 2010 èn er ils trais servetschs forestals e tecnics existents da la vallada vegnids unids ad in servetsch forestal e tecnic cuminaivel. Ils quatter lavuratoris respectivamain magasins existents a Bondo, Malögia, Stampa e Vicosoprano n'adempleschan betg pli las pretensiuns actualas areguard las relaziuns da plazza.

Visualisierung des neuen Werkhofs

© Alder Clavuot Nunzi Architekten GmbH

La Regenza ha garantì a la vischnanca da Bregaglia ina contribuziun chantunala da maximalmain 900 000 francs per realisar in nov lavuratori.

Neuer Artikel
Gremi: Regenza
Funtauna: rg Chanzlia chantunala dal Grischun