Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
La Regenza ha pretendì da la Confederaziun da metter a disposiziun instruments pli adattads per la protecziun da muntaneras ed ha dà glisch verda per las revisiuns da las planisaziuns localas da las vischnancas da Churwalden e da Claustra. Plinavant ha ella approvà in project per la correcziun da la via sursilvana.

La Regenza ha pretendì che la Confederaziun mettia a disposiziun instruments pli adattads per la protecziun da muntaneras

Cun speranza ha la Regenza grischuna prendì enconuschientscha che las cumissiuns per l'ambient dal Cussegl naziunal e dal Cussegl dals chantuns han deliberà duas moziuns da medem num "Populaziun da lufs en Svizra. Coexistenza reglada tranter ils umans, ils animals da rapina gronds ed ils animals da niz". Las duas moziuns vegnan probablamain tractadas durant la sessiun da primavaira dal parlament federal.
Ellas han l'intent da rinforzar la protecziun da muntaneras e d'adattar las reglas per sajettar lufs en tscherts cas. Las midadas che vegnan proponidas sin il stgalim d'ina ordinaziun, duain pia exaurir, sin basa da la Lescha da chatscha vertenta, las pussaivladads per controllar la derasaziun dal luf en Svizra e per permetter la convivenza tranter ils umans, ils animals da niz ed ils animals da rapina gronds.
Ils conflicts tranter il luf e l'utilisaziun agricula en il territori da muntogna, ma er ils conflicts cun il basegn da segirezza da la populaziun da muntogna e dal turissem, han cuntanschì ina dimensiun che na po betg pli vegnir tolerada. Idovra soluziuns e quai urgentamain, perquai che gia il matg 2021 cumenza la proxima stagiun d'alp. Sut quest aspect pretenda la Regenza dal Cussegl federal e dal Departament federal per ambient, traffic, energia e communicaziun (DATEC) cun insistenza ch'els profiteschian maximalmain da la libertad legislativa, sche las moziuns vegnan acceptadas. Quai per ch'i stettian a disposiziun als chantuns pertutgads svelt – a temp per il cumenzament da la proxima stagiun d'alp – instruments pli adattads per rinforzar la protecziun da muntaneras e particularmain per regular la populaziun da lufs.

Cun speranza ha la Regenza grischuna prendì enconuschientscha che las cumissiuns per l'ambient dal Cussegl naziunal e dal Cussegl dals chantuns han deliberà duas moziuns da medem num "Populaziun da lufs en Svizra. Coexistenza reglada tranter ils umans, ils animals da rapina gronds ed ils animals da niz".

Glisch verda per la "zipline Pradaschier" a Churwalden

La Regenza ha approvà la revisiun parziala da la planisaziun locala da Churwalden, concludida da la vischnanca ils 30 da zercladur 2020. Questa revisiun stgaffescha las premissas per realisar ina tirolaisa (zipline) tranter la staziun da muntogna e la staziun da val da la sutgera Churwalden-Pradaschier. La zipline percurra parallelamain a la sutgera e duai cumplettar la purschida turistica existenta da Pradaschier sco muntogna d'aventuras.
Pervia da las numerusas infrastructuras existentas e pervia dal percurs parallel cun la sutgera n'ha il project naginas consequenzas essenzialas sin il maletg da la cuntrada e na tanghescha nagins territoris protegids.

Zipline Churwalden-Pradaschier

© Comet Photoshopping GmbH, Dieter Enz

La Regenza ha approvà la revisiun parziala da la planisaziun locala da Churwalden, concludida da la vischnanca ils 30 da zercladur 2020.

Approvà la planisaziun d'ina nova staziun da Claustra Vitg

La Regenza ha approvà la revisiun parziala da la planisaziun locala "staziun Claustra Vitg", ch'era vegnida concludida da la vischnanca da Claustra ils 27 da settember 2020. Questa revisiun staffescha las premissas per realisar la renovaziun respectivamain l'engrondiment da la staziun Claustra Vitg. Quest engrondiment da la staziun necessitescha ch'ils dus passadis existents "Bisträssli" e "Bahnhofstrasse" sur ils binaris da la Viafier retica ston vegnir abolids. Els vegnan remplazzads cun in nov sutpassadi da la via. L'aboliziun dals dus passadis existents è indispensabla er perquai ch'ils trens che vegnan a circular il futur sin la lingia "Landquart ‑ Claustra Plaz", ils quals han ina lunghezza da fin 300 meters, possian sa fermar er a la staziun Claustra Vitg. La nova concepziun dals trajects da via, da bus e da passapes, che stat en connex cun il project da renovaziun, garantescha plinavant l'eliminaziun dals dischavantatgs envers persunas cun impediments en il traffic public, che vegn pretendida da la lescha.

Umbauprojekt Bahnhof Klosters-Dorf

© Comet Photoshopping GmbH, Dieter Enz

La Regenza ha approvà la revisiun parziala da la planisaziun locala "staziun Claustra Vitg", ch'era vegnida concludida da la vischnanca da Claustra ils 27 da settember 2020.

Approvà la sanaziun e la correcziun da la via sursilvana

Sin il traject da via tranter Dieni e Sta. Brida na correspunda la via sursilvana sin in lunghezza da circa 800 meters betg pli als standards actuals, uschia che la Regenza ha approvà in project da sanaziun e da correcziun da la via. En il rom dal project duai tranter auter vegnir adattà il traject, schlargiada la via - che ha oz per part mo in vial ‑ sin 6 meters e duain vegnir construids sustegns da tuttas duas varts da la via. Ils custs totals importan circa 11 milliuns francs.

Sin il traject da via tranter Dieni e Sta. Brida na correspunda la via sursilvana sin in lunghezza da circa 800 meters betg pli als standards actuals, uschia che la Regenza ha approvà in project da sanaziun e da correcziun da la via. 

Neuer Artikel
Gremi: Regenza
Funtauna: rg Chanzlia chantunala dal Grischun