Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen

L'emprim concept davart la promoziun da la cultura dal chantun Grischun che stat ussa a disposiziun, fixescha las finamiras ed ils accents da la politica culturala dal Grischun per ils onns 2021 fin 2024 e formulescha las mesiras per cuntanscher quels. Per l'onn 2021 ha il Cussegl grond deliberà 3 milliuns francs. Dumondas per projects u per cunvegnas da prestaziun pon vegnir inoltradas a partir d'immediat.

Instituziuns culturalas pon inoltrar dumondas per cunvegnas da prestaziun u per projects a l'Uffizi da cultura / Promoziun da la cultura dal Grischun. Persunas che lavuran sin il champ cultural pon inoltrar mo dumondas per projects. Il cuntegn da tut las dumondas sto correspunder als accents da promoziun dal concept davart la promoziun da la cultura. Ulteriuras infurmaziuns ed ils formulars da dumonda stattan a disposiziun sin la pagina d'internet da la Promoziun da la cultura dal Grischun. Las dumondas per cunvegnas da prestaziun pon vegnir inoltradas fin ils 9 d'avrigl 2021 (data dal bul postal), dumondas per projects pon vegnir inoltradas adina.

Lescha per promover la cultura sco basa
En la sessiun da favrer 2017 ha il Cussegl grond deliberà la nova Lescha davart la promoziun da la cultura, ch'è entrada en vigur il 1. da schaner 2018 ensemen cun l'ordinaziun respectiva. La lescha e l'ordinaziun formuleschan l'intent e las finamiras da la politica culturala chantunala. Ellas fixeschan las incumbensas statalas da la promoziun, da la tgira e da l'intermediaziun da la cultura. Ultra da quai cuntegnan ellas las cundiziuns generalas, entaifer las qualas la lavur culturala multifara, la participaziun d'ina gronda part da la populaziun a la vita culturala sco er la tgira e l'intermediaziun dal patrimoni cultural pon sa sviluppar. En la Lescha davart la promoziun da la cultura vegn menziunà explicitamain er in concept cumplessiv per promover la cultura en il chantun, ch'il Cussegl grond concluda mintga 4 onns sin proposta da la Regenza.

Emprim concept davart la promoziun da la cultura
En la sessiun d'october 2020 ha il Cussegl grond concludì l'emprim concept davart la promoziun da la cultura per ils onns 2021 fin 2024. Il concept preschenta la situaziun actuala en ils differents secturs da la promoziun chantunala da la cultura. El definescha accents da promoziun concrets per ils trais champs d'acziun promoziun da la cultura, tgira da la cultura sco er intermediaziun da la cultura entaifer ils proxims quatter onns e mussa mesiras concretas per cuntanscher quests accents. Il concept davart la promoziun da la cultura po vegnir consultà sin la pagina d'internet da la Promoziun da la cultura dal Grischun.

Il concept sa basa sin la situaziun da la cuntrada culturala en il chantun Grischun e sin las experientschas fatgas en il sectur da la promoziun da la cultura dapi l'entrada en vigur da l'emprima Lescha davart la promoziun da la cultura. Quai ch'è sa cumprovà, duai da princip vegnir mantegnì. La Constituziun dal chantun Grischun, la Lescha davart la promoziun da la cultura sco er l'Ordinaziun davart la promoziun da la cultura fixeschan la libertad d'agir tematica. Il concept tegna quint dal fatg ch'il grond potenzial da la lavur culturala n'è betg exaurì en il chantun, e quai tant en il sectur da la cultura da laics sco er en la lavur culturala professiunala.

Per l'onn 2021 ha il Cussegl grond deliberà meds finanzials da 3 milliuns francs per il concept davart la promoziun da la cultura. En il plan da finanzas dals onns 2022 fin 2024 èn vegnids integrads mintgamai 3 milliuns francs per onn. Quels ston vegnir approvads mintga onn dal Cussegl grond.


Infurmaziuns:
Barbara Gabrielli, manadra da l'Uffizi da cultura, tel. +41 81 257 48 00, e-mail Barbara.Gabrielli@afk.gr.ch


Gremi: Departament d'educaziun, cultura e protecziun da l'ambient
Funtauna: rg Departament d'educaziun, cultura e protecziun da l'ambient

Neuer Artikel