Navigation

Inhaltsbereich

Realisaziun dal concept davart la promoziun da cultura (CPC) 2021-2024

dumondas per cunvegnas da prestaziun e contribuziuns a projects

Per l'onn 2021 ha il Cussegl grond empermess ulteriurs meds en l'autezza da 3 miu. francs. En il plan da finanziaziun per ils onns 2022 fin 2024 èn vegnids budgetads mintgamai 3 miu. francs per onn. Quels sto il Cussegl grond approvar onn per onn.

Instituziuns culturalas pon inoltrar a l'Uffizi da cultura/la Promoziun da la cultura dal Grischun dumondas per cunvegnas da prestaziun e projects. Persunas activas sin il champ cultural pon inoltrar sulettamain dumondas per projects.

Il cuntegn da tut las dumondas sto correspunder als accents da promoziun en il concept davart la promoziun da cultura.

Il termin per inoltrar cunvegnas da prestaziun è ils 9 d'avrigl 2021 (data dal bul postal)dumondas per projects pon adina vegnir inoltradas.

Communicaziuns

Ils accents da promoziun

Dumondas

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

 Concept per promover la cultura en il Grischun 2021 – 2024

Missiva

Dokument Listen