Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen

Co vai cun tai? Savens n'èsi betg simpel da discurrer davart sentiments e davart emoziuns. Quai è però impurtant. La sanadad psichica è numnadamain centrala per pudair concepir l'atgna vita. En collavuraziun cun las vischnancas ha l'Uffizi da sanadad plazzà 56 banchins mellens en il chantun. Quests banchins envidan da seser giu, da discurrer in cun l'auter e da tadlar in a l'auter.

N'esitai betg e raquintai, co ch'i va cun Vus. Discurrer davart temas e davart sentiments negativs po gidar gist uschè bain sco parter sentiments legraivels. En collavuraziun cun 31 vischnancas grischunas ha l'Uffizi da sanadad pudì postar 56 bancs da seser durant ils ultims mais. Il messadi da quels è da seser giu, da discurrer davart sentiments e – tuttina impurtant – da tadlar tge che inquieta u legra il visavi. La raschun decisiva per questa acziun è la campagna naziunala «Co vai cun tai?». Questa campagna metta en il center las emoziuns: dal burnout fin a la cuntentientscha. Tgi che chatta sin la dumonda «Co vai cun tai?» respostas pli precisas che sulettamain «bain» u «mal», po er avair in meglier quità da l'atgna sanadad psichica.

Mesiras per promover la sanadad da la populaziun
Circa la mesadad da las persunas pateschan ina giada en lur vita d'ina malsogna psichica. Perquai èsi impurtant ch'ins s'engaschia per l'atgna sanadad psichica e per quella dals conumans. Cun l'acziun da banchins pussibiliteschan las vischnancas a la populaziun da chapir meglier quest tema. Ils novs banchins «Co vai cun tai?» cumpletteschan ils bancs da seser existents da las vischnancas. Ils banchins servan sco lieu d'inscunter per giuvenils, porschan ina chaschun da seser per geniturs, per observar ils uffants che fan gieus ed els èn in lieu da repaus per persunas pli veglias. Latiers vegnan tuts encuraschads da discurrer in cun l'auter davart la dumonda «Co vai cun tai?».

Il film davart ils banchins
Ils bancs d'ina colur melna intensiva – sco quella da la campagna naziunala «Co vai cun tai?» – attiran l'egliada. En il film davart ils banchins vegnis Vus a savair dapli.

Neuer Artikel

Fotografia agiuntada:

Foto Baenkliaktion

Infurmaziuns:

Denise Rudin, manadra da la partiziun Promoziun da la sanadad e prevenziun, Uffizi da sanadad, tel. +41 81 257 64 02, e-mail Denise.Rudin@san.gr.ch


Responsabladad: Uffizi da sanadad