Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen

Il favrer ha il chantun Grischun registrà 1295 persunas dischoccupadas. Quai correspunda ad ina quota da dischoccupaziun da 1,2 pertschient. Envers il mais precedent cun 1523 persunas dischoccupadas è il dumber da persunas dischoccupadas sa reducì per 228. Ultra da quai èn vegnidas registradas 1157 persunas che tschertgan ina plazza che n'èn betg dischoccupadas.

Tar las persunas che tschertgan ina plazza che n'èn betg dischoccupadas appartegnan las persunas che sa participeschan a mesiras da furmaziun supplementara e d'occupaziun u che obtegnan in gudogn intermediar sco er las persunas che fan mo diever dals servetschs d'intermediaziun dals centers regiunals d'intermediaziun da lavur (CIL).

Sch'ins adescha il dumber da las persunas dischoccupadas cun quel da las persunas che tschertgan ina plazza che n'èn betg dischoccupadas, resulta il dumber da las persunas che tschertgan ina plazza. Il favrer èn vegnidas registradas 2452 persunas che tschertgan ina plazza. Envers il mais precedent è quest dumber sa reducì per 182.

La statistica detagliada dal martgà da lavur chattais Vus sin la pagina d'internet da l'uffizi per industria, mastergn e lavur.


Responsabladad: uffizi per industria, mastergn e lavur

Neuer Artikel