Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
La Regenza ha concludì da metter en vigur la Lescha introductiva tar la Cunvegna interchantunala davart las acquisiziuns publicas (CIAP) per il 1. d'october 2022. Ultra da quai ha ella approvà in project collectiv voluminus per la selvicultura sco er lavurs supplementaras per la via da guaud «Munt» a Trun.

Armonisaziun dal dretg d'acquisiziun

La Regenza ha concludì da metter en vigur la Lescha introductiva tar la Cunvegna interchantunala davart las acquisiziuns publicas (CIAP) sco er da sa participar a la CIAP per il 1. d'october 2022. Plinavant ha ella decretà l'ordinaziun respectiva tar la lescha introductiva.

Tras la participaziun a la CIAP presta il Grischun ina contribuziun impurtanta per armonisar il dretg d'acquisiziun en Svizra. Da quai profitan en plirs reguards tant l'economia sco er ils posts d'acquisiziun. Las prescripziuns d'acquisiziun revedidas s'orienteschan pli fitg tenor aspects da qualitad, da persistenza e d'innovaziun. Per quest intent vegnan introducids novs instruments, sco per exempel il dialog u criteris d'agiudicaziun supplementars che dattan dapli libertad da decider als posts d'acquisiziun, e quai er per l'avantatg d'offerents innovativs. Per garantir che las cundiziuns da participaziun vegnian observadas, impona il dretg da surdada revedì plinavant singulas novas obligaziuns a las parts participadas.

Grazia a l'implementaziun da la CIAP vegnan unifitgadas per gronda part las prescripziuns dal dretg interchantunal d'acquisiziun. Ultra da quai è la revisiun ina ferma assimilaziun a la Lescha federala revedida davart las acquisiziuns publicas (LAP) ch'è entrada en vigur il 1. da schaner 2021 e che vegn applitgada per las acquisiziuns da la Confederaziun.

La Regenza ha concludì da metter en vigur la Lescha introductiva tar la Cunvegna interchantunala davart las acquisiziuns publicas (CIAP) sco er da sa participar a la CIAP per il 1. d'october 2022. 

Project collectiv 2022 per la selvicultura

En collavuraziun cun circa 200 proprietarias e proprietaris da guauds publics e privats ha il chantun elavurà tschintg programs da tgira regiunals. Quests programs cumpiglian mintgamai ils temas guaud da protecziun, biodiversitad forestala, tgira dal guaud giuven ordaifer il guaud da protecziun sco er promoziun da la crana a cabel a lunga distanza. Tras las mesiras da tut ils programs vegn a medem temp er tgirà il guaud sco spazi da viver per ils animals selvadis che vivan en tal e – nua che quai è pussaivel – augmentada la valur dal guaud. Tras tut las lavurs previsas resulta – per resumar – il «Project collectiv Selvicultura 2022».

La Regenza ha approvà quest project cun custs totals da circa 28,43 milliuns francs. Plinavant ha ella garantì a las proprietarias ed als proprietaris dals guauds participads contribuziuns chantunalas da totalmain 22,28 milliuns francs. Il project collectiv cumpiglia la tgira da var 3200 hectaras guaud.

Sammelprojekt

En collavuraziun cun circa 200 proprietarias e proprietaris da guauds publics e privats ha il chantun elavurà tschintg programs da tgira regiunals. Quests programs cumpiglian mintgamai ils temas guaud da protecziun, biodiversitad forestala, tgira dal guaud giuven ordaifer il guaud da protecziun sco er promoziun da la crana a cabel a lunga distanza. 

Lavurs supplementaras per la via da guaud «Munt» a Trun

La Regenza ha dà glisch verda al project cumplementar «Via da guaud Munt» da la vischnanca da Trun. Plinavant ha ella concedì ina contribuziun chantunala maximala da circa 1,37milliuns francs per realisar quest project.

Ils guauds sur Trun e sur Campliun protegian ils abitadis, la via chantunala e la lingia da la Viafier retica cunter lavinas, cunter bovas e cunter aua gronda. Il territori è accessibel sur ina via che ha ina lunghezza da 10kilometers e ch'è vegnida sanada pliras giadas. Pervia da sia gronda impurtanza ha la vischnanca da Trun schlargià ultimamain la via sin ina lunghezza da bunamain 5kilometers ad ina via da guaud, ch'è charrabla cun camiuns. Las lavurs principalas da quest project han pudì vegnir terminadas la fin da l'onn 2021.

Damai che zonas da protecziun da funtaunas èn vegnidas determinadas en il fratemp per proteger l'aua da baiver, ma er perquai ch'igl ha dà il favrer e l'october 2021 crudadas da grippa e cunquai che daratgadas han chaschunà donns, ston ussa vegnir exequidas differentas lavurs supplementaras. Per quest intent realisescha la vischnanca da Trun in project cumplementar cun custs totals da var 1,78 milliuns francs. Quel cumpiglia tranter auter mesiras da protecziun da las funtaunas, novas fixaziuns da la grippa e lavurs da rumida pervia da la crudada da grippa en la Val Campliun sco er deviaziuns supplementaras da l'aua.

Trun Waldweg

La Regenza ha dà glisch verda al project cumplementar «Via da guaud Munt» da la vischnanca da Trun. 

Nov batschigl d'aua da stizzar fieu per proteger ils guauds da protecziun en il Puschlav

La Regenza ha approvà il project «Bacino antincendio Val da Prada» da la vischnanca da Poschiavo ed ha garantì ina contribuziun chantunala da maximalmain 280 000 francs per quest intent. En il rom dal project construescha la vischnanca in batschigl d'aua da stizzar fieu da la vart sanestra da la val. Qua tras vul ella en spezial proteger meglier ils guauds da protecziun en ils territoris tranter Cansumé, Mota, Barghi e La Presa, e quai cun garantir che l'aua saja disponibla là immediatamain en cas d'incendis.

Poschiavo

La Regenza ha approvà il project «Bacino antincendio Val da Prada» da la vischnanca da Poschiavo ed ha garantì ina contribuziun chantunala da maximalmain 280 000 francs per quest intent. 

Neuer Artikel
Responsabladad: Regenza