Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen

La regenza grischuna è sa participada a la procedura da consultaziun tar la lescha federala davart las prestaziuns supplementaras e tar l'actualisaziun da las pretensiuns tecnicas envers vehichels stradals. Plinavant ha ella approvà il project "Avertura dal guaud Munt" da la vischnanca da Trun ed ha concedì ina contribuziun a la fundaziun per l'orchester da la Svizra taliana.


Lescha federala davart las prestaziuns supplementaras tar l'assicuranza per vegls, survivents ed invaliditad
La regenza grischuna ha prendì posiziun tar la revisiun parziala da la lescha federala davart las prestaziuns supplementaras tar l'assicuranza per vegls, survivents ed invaliditad (refurma da las PS).
Per la regenza grischuna va la refurma proponida bain en la dretga direcziun, dentant betg lunsch avunda. Las midadas proponidas paran senz'auter adattadas per eliminar per gronda part ils fauss impuls en il sistem da las prestaziuns supplementaras (PS) e per introducir optimaziuns fundamentalas. Il svilup rasant dals custs da las PS ils ultims 10 onns è dentant er il resultat d'ulteriuras mancanzas dal sistem, e quellas vegnan curregidas mo insuffizientamain tras il project. Per l'ina surpassan las PS oz lunschor che lur incumbensa constituziunala, tranter auter perquai ch'i na vegn savens betg pli spetgà da las PS en emprima lingia la garanzia da l'existenza, mabain il mantegniment dal standard da viver cun il qual èn disadas las persunas pertutgadas. Per l'autra han differentas analisas dal svilup dals custs en il sistem da las PS mussà ch'ils motivs essenzials per l'augment dals custs sa chattan ordaifer las PS. Questa circumstanza resguarda la refurma proponida memia pauc. Ulteriuras adattaziuns, cun las qualas ils motivs principals per l'augment dals custs vegnan tractads, ston vegnir prendidas per mauns urgentamain en il rom da questa revisiun.

Ulteriuras infurmaziuns: Consultaziuns currentas da la confederaziun

Actualisaziun da las pretensiuns tecnicas envers vehichels stradals
La regenza grischuna è sa participada a la procedura da consultaziun tar l'actualisaziun da las pretensiuns tecnicas envers vehichels stradals. Tras las adattaziuns vul la confederaziun procurar per dapli segirezza e per ina meglra protecziun da l'ambient.
La regenza beneventa da princip las midadas proponidas da l'uffizi federal da vias.
Betg d'accord n'è ella cun las disposiziuns previsas areguard in augment da la paisa admissibla per axa per chars da lavur, cun la regulaziun davart las prestaziuns dals motors da vehichels a motor pitschens e cun l'aboliziun da l'obligaziun d'avair in scalin vi dal velo. Tenor l'avis da la regenza ston plinavant vegnir precisadas intginas disposiziuns, u ston vegnir relaschadas disposiziuns transitoricas.

Approvaziun dal project "Avertura dal guaud Munt" da la vischnanca da Trun

La regenza approvescha il project "Avertura dal guaud Munt" da la vischnanca da Trun e conceda ina contribuziun chantunala da var 5,7 milliuns francs. L'object dal project è quel d'engrondir la via da guaud Munt d'ina lunghezza da var 5 kilometers ad ina via da guaud adattada per camiuns. En differents lieus adattads vegnan plinavant construidas plazzas per installar la crana a cabel. Il perimeter dal project cumpiglia ina surfatscha da guaud da 282 hectaras.
Ils guauds en il territori Munt tranter la Val Rabius e la Val Punteglias èn determinads sco guauds da protecziun. Els èn vegnids stgaffids per part tras plantaziuns en connex cun la construcziun da rempars da lavinas. Els protegian ils abitadis, la via chantunala e la lingia da la Viafier retica cunter lavinas, cunter bovas e cunter aua gronda. Ultra da quai adempleschan quests guauds er ina funcziun da niz impurtanta. Per garantir duraivlamain questas funcziuns dal guaud dovri ina tgira ed ina cultivaziun correspundenta. Actualmain n'han quests guauds dentant betg in access suffizient. Areguard la ladezza, la capacitad da chargia e la segirezza na correspunda la via existenta betg pli a las pretensiuns dad oz. Uschia chaschunan la racolta ed il transport da laina gronds custs e n'èn betg pli rentabels.
-
via da guaud Munt da la vischnanca da Trun

Contribuziuns culturalas a la fundaziun per l'orchester da la Svizra taliana

En il rom da la promoziun da la cultura survegn la fundaziun per l'orchester da la Svizra taliana (FOSI) annualmain ina contribuziun dad 80 000 francs per ils onns 2017 fin 2020. L'orchester da la Svizra taliana, ch'è vegnì fundà l'onn 1935 sco orchester da la societad da radio e televisiun da la Svizra taliana, tutga tar ils orchesters sinfonics professiunals ils pli impurtants en Svizra. El n'ha betg mo ina funcziun impurtanta per la furmaziun da l'identitad en la Svizra taliana, mabain è er en vista culturala d'impurtanza per l'entira Svizra.

Ordinaziun da sanaziun per pliras ovras electricas grischunas

La regenza grischuna ha ordinà per diversas ovras electricas in'obligaziun da sanar l'accessibladad dals peschs. Pertutgads èn stabiliments da las Ovras electricas Alvra-Landwasser SA, da l'Ovra electrica Spleia, da las Ovras electricas Frisal SA, da l'Ovra electrica Rain anteriur SA sco er in stabiliment da la Tecnicama SA. En il chantun Grischun hai 153 obstachels en auas da peschs pervia d'ovras electricas, per 65 da quels è vegnì diagnostitgà in basegn da sanaziun.
La nova lescha federala davart la protecziun da las auas pretenda che l'accessibladad dals peschs vegnia restabilida en ils flums svizzers. Obstachels ch'impedeschan essenzialmain la migraziun dals peschs ston vegnir sanads. Uschia èn ils chantuns obligads tenor lescha da planisar – tar ovras idraulicas existentas – mesiras che las societads d'ovras electricas ston realisar.


Gremi: regenza
Funtauna: rg chanzlia chantunala dal Grischun
Neuer Artikel