Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
Oz vegnan las vischnancas grischunas orientadas, ch'i dettia midadas tar las cifras da la gulivaziun da finanzas 2016, quai pervia d'in sbagl da furmla. Sch'ins guarda sur tut las vischnancas n'èn totalmain 2,4 pertschient dal potenzial da resursas betg vegnids resguardads. Da quai èn resultads fauss indexs PR. La correctura vegn fatga en il rom da las contribuziuns 2017.

Cun il conclus dals 11 d'avust 2015 ha la regenza fixà ils pajaments resp. las contribuziuns e las grevezzas per la gulivaziun da las resursas (GRes) sco er per la gulivaziun da las grevezzas geografic-topograficas e da scola (GGG) per l'onn 2016. Il potenzial da resursas (PR) e l'index da resursas respectiv (index PR) per mintga vischnanca ston vegnir calculads annualmain sin basa da la media dals ultims 2 onns disponibels, inclusiv sin basa dals supplements che dateschan dals onns precedents. Tar las taglias èn ils onns 2012 e 2013 stads la basa per las calculaziuns, tar ils tschains d'aua ils onns 2013 e 2014.

A medem temp sco la realisaziun da la nova gulivaziun da finanzas ha l'uffizi da vischnancas endrizzà ina nova banca da datas, nua ch'i vegnan fatgas las calculaziuns correspundentas. Cun documentar ils pass da calculaziun èsi sa mussà, che la furmla per valitar las taglias a la funtauna era faussa. Uschia è vegnida duvrada mo la mesadad da las taglias a la funtauna da l'onn 2013 per las calculaziuns. Correctamain avess la media aritmetica dals onns 2012 e 2013 stuì vegnir resguardada per la calculaziun. Sch'ins considerescha tut las vischnancas n'èn pia totalmain 2,4 pertschient dal potenzial da resursas betg vegnids resguardads. Da quai èn resultads fauss indexs PR. Il potenzial da resursas en media per persuna decisiva importa tenor la calculaziun correcta 3451 francs (empè da 3372). L'index PR da 109 da las totalmain 114 vischnancas sa mida per 0 fin +/-2 pertschient. 5 vischnancas han in index PR ch'è per passa 2 pertschient pli aut. L'equipament GRes / finanziaziun per persuna sa mida mo tar ina vischnanca per passa 2 pertschient. Pervia dal potenzial da resursas pli aut sa reduceschan las contribuziuns GGG; tar 5 vischnancas importa la reducziun dapli che 2 pertschient da la valur communitgada.

Ina calculaziun correcta sin basa dals parameters ch'il cussegl grond ha fixà en la sessiun da december 2015 signifitga in augment dals equipaments GRes per var 1 354 142 francs. Da quels van 359 423 francs a quint dal chantun. Il volumen GGG da totalmain 24 milliuns francs (finanzià dal chantun) na sa mida betg. Sa midar sa midan però las contribuziuns a las singulas vischnancas.

Credibladad e fidanza èn parameters essenzials da la relaziun tranter il chantun e las vischnancas. Credibladad e fidanza vegnan cuntanschids mo cun transparenza. Perquai communitgescha il chantun oz activamain las differenzas constatadas. Las differenzas da l'onn 2016 duain vegnir includidas per l'onn 2017 en il rom da las calculaziuns da la gulivaziun da finanzas. L'onn current 2016 survegnan resp. pajan las vischnancas perquai l'import ch'è vegnì communitgà l'avust 2015. Per la differenza che vegn resguardada l'onn 2017 na ston las vischnancas betg far ina cunfinaziun en la contabilitad dals quints communals.

Il chantun è conscient dal fatg che las vischnancas pertutgadas na vegnan betg ad avair plaschair da far pajaments pli gronds resp. d'acceptar entradas pli pitschnas. El quinta però ch'ellas mussian chapientscha per l'execuziun correcta da las leschas.

La basa da datas e las cifras che resultan da quella per l'onn 2016 èn vegnidas plausibilisadas tras differentas mesiras entaifer l'administraziun. Questas mesiras n'èn sco ch'i para betg stadas suffizientas. Perquai ha l'uffizi da vischnancas examinà ed adattà anc ina giada ses process. Las mesiras ch'èn vegnidas prendidas na permettan betg pli in tal cas en l'avegnir.


Infurmaziuns:

- cussegliera guvernativa Barbara Janom Steiner, scheffa dal departament da finanzas e vischnancas, tel. 081 257 32 01, e-mail: Barbara.Janom@dfg.gr.ch, a partir da las 15.00
- Thomas Kollegger, manader da l'uffizi da vischnancas, tel. 081 257 23 81, e-mail: Thomas.Kollegger@afg.gr.ch


Gremi: departament da finanzas e vischnancas
Funtauna: rg departament da finanzas e vischnancas
Neuer Artikel