Navigation

Inhaltsbereich

 • Erste Mitteilung
 • Neuen Beitrag einfügen

Ensemen cun la federaziun chantunala dals pestgaders grischuns organisescha l'uffizi da chatscha e pestga cun success curs per pestgaders giuvens e novs. Ils princips dal curs vertent per pestgaders giuvens e novs vegnan mantegnids, ma tuttina spetgan intginas novaziuns las participantas ed ils participants a partir da l'onn 2016.

Dapi l'onn 2002 organisescha l'uffizi da chatscha e pestga ensemen cun la federaziun chantunala dals pestgaders grischuns curs per pestgaders giuvens e novs. Durant en media dudesch curs per onn èn vegnids introducids fin ussa circa 6500 participantas e participants en ils temas ils pli impurtants pertutgant la pestga sportiva. Las absolventas ed ils absolvents che han reussì la controlla da success survegnan la cumprova da las enconuschientschas da la materia "pestga" che als autorisescha d'ir a pestgar en l'entira Svizra ed en l'exteriur vischin.

Las adattaziuns dals curs per pestgaders giuvens e novs sa basan sin novas prescripziuns da l'organisaziun da tetg per la scolaziun da las pestgadras sportivas e dals pestgaders sportivs en Svizra (rait scolaziun da pestgar) sco er sin las atgnas stentas dals organisaturs per augmentar l'attractivitad dal curs existent.

Las novaziuns las pli impurtantas:        

 • L'entir curs dura dus dis è vegn organisà durant ina fin d'emna (cun il di da pratica obligatoric integrà).   
 • Ils cuntegns dal curs vegnan cumplettads cun ils temas ecologia da las auas, enconuschientscha dals peschs e protecziun dals animals.
 • A la fin dal curs vegn fatga ina controlla da success ch'è unitara per tut ils curs en Svizra.   
 • La controlla da success che pretenda da respunder 50 dumondas po vegnir absolvida online.
 • Per sa preparar per il curs vegn consegnà in med d'instrucziun che serva al studi autodidactic.    
 • Ils documents per il studi autodidactic vegnan tramess per posta.    
 • Ils custs dal curs importan 95 francs. Quests custs cumpiglian il di da teoria ed il di da pratica, il med d'instrucziun e la cumprova d'enconuschientschas da la materia en il format da carta da credit sco er in'ensaina da stoffa, sche la controlla da success reussescha.   
 • L'annunzia vegn fatga da nov exclusivamain sur la plattafurma d'internet www.anglerausbildung.ch (publicaziun dal curs a partir da mez schaner).    
 • Il quint vegn tramess ensemen cun la conferma da l'annunzia per e-mail. Il quint sto vegnir pajà entaifer diesch dis, cas cuntrari scada l'annunzia.   
 • ll dumber da participantas e participants è limità – las annunzias vegnan resguardadas tenor lur entrada.
 • I na vegnan betg purschids curs per rumantsch.

Infurmaziuns:
Marcel Michel, biolog da pestga, uffizi da chatscha e pestga, tel. 081 257 38 94, e-mail: Marcel.Michel@ajf.gr.ch


Gremi: uffizi da chatscha e pestga dal Grischun
Funtauna: rg uffizi da chatscha e pestga dal Grischun

 

Neuer Artikel