Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
La midada dal clima è ina sfida uschè decisiva, ch'ella sto vegnir cumbatida sin tut ils stgalims politics. La regenza ha deliberà ina strategia da clima per il chantun Grischun che cuntegna champs d'acziun prioritars ed ha francà quella cun dus puncts centrals da svilup en la missiva tar il program da la regenza 2017-2020. In nov video da la chanzlia chantunala respunda las dumondas las pli impurtantas pertutgant la midada dal clima en il chantun Grischun e pertutgant las directivas strategicas da la regenza.

La strategia da clima chantunala sa basa sin l'adattaziun al clima, sin la protecziun dal clima e sin ristgas e schanzas da la midada dal clima. La strategia da clima è vegnida elavurada cuminaivlamain da quels posts da servetsch ed instituts da dretg public ch'èn pertutgads da la midada dal clima. Tar la realisaziun da la strategia da clima vegnan quels a collavurar pli fitg en l'avegnir. Ultra da quai infurmeschan els regularmain davart il stadi da la realisaziun da las mesiras. Per quest intent èn vegnids installads in secretariat da clima, che vegn manà da l'uffizi per la natira e l'ambient, ed in forum dal clima, che sa raduna ina giada l'onn en preschientscha da dus cussegliers guvernativs e che serva en emprima lingia sco plattafurma per barattar infurmaziuns.

Ristgas e schanzas da la midada dal clima

Ils documents elavurads mussan che la midada dal clima vegn ad avair vastas consequenzas per part er per il chantun Grischun: Uschia vegn il turissem d'enviern a stuair acceptar ulteriuras perditas da la svieuta e la biodiversitad vegn a sa midar fermamain, spezialmain en zonas umidas. La midada da privels da la natira vegn ultra da quai a chaschunar donns pli gronds vi d'edifizis e vi da stabiliments d'infrastructura. Problems cun il cor e cun la circulaziun che vegnan chaschunads da la chalira tar la populaziun attempada vegnan a s'augmentar. Il medem mument augmentan las temperaturas pli chaudas la racolta da culturas da plantas. Stads chaudas e sitgas pon augmentar l'attractivitad da bleras regiuns per il turissem da stad. La producziun d'electricitad cun ovras idraulicas pudess sa reducir durant la stagiun da stad e sa spustar per part vers l'enviern.

Champs d'acziun prioritars
Da las midadas tar ils privels da la natira che resultan da la midada dal clima stoi vegnir tegnì quint tar il management da las ristgas. En l'agricultura ed en l'economia forestala pon vegnir tratgas a niz las schanzas en furma da racoltas pli grondas. Cun sminuir la dependenza turistica dal sport d'enviern po l'economia da turissem reducir las ristgas ed augmentar las svieutas cun novas purschidas ordaifer la stagiun d'enviern. La coordinaziun da las pretensiuns a la quantitad, a la disponibladad ed a la qualitad da l'aua po evitar stretgas e conflicts d'utilisaziun. Ultra da quai èn impurtantas mesiras preventivas cunter las ristgas per la sanadad pervia da l'augment da la chalira u per proteger l'uman, ils animals e las plantas cunter novs organissems nuschaivels. La finala sto la biodiversitad avair plazza avunda per pudair s'adattar a las midadas. Per proteger il clima vali en emprima lingia però da reducir l'emissiun da CO2. Per quest intent dovri mesiras per reducir il consum d'energia, per augmentar l'effizienza energetica e per substituir purtaders d'energia fossila tras purtaders d'energia regenerabla.

Ulteriuras infurmaziuns: uffizi per la natira e l'ambient


Infurmaziuns:
- Remo Fehr, manader da l'uffizi per la natira e l'ambient, tel.: 081 257 29 41, e-mail: Remo.Fehr@anu.gr.ch  


Gremi: uffizi per la natira e l'ambient
Funtauna: uffizi per la natira e l'ambient
Neuer Artikel