Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen

La Regenza ha prendì enconuschientscha dal rapport final davart la preschentaziun ospitanta dal Grischun a la OLMA 2022. Plinavant ha ella concedì ina contribuziun per in project digital en il sectur dal traffic betg motorisà e decidì, co che la collecta da la Rogaziun federala 2023, la dieschma d'alcohol e las taxas da patenta d'alcohol vegnan repartidas sin organisaziuns d'utilitad publica.

Il rapport final mussa che la preschentaziun ospitanta a la OLMA 2022 è stada in success

La Regenza ha prendì enconuschientscha dal rapport final «Il Grischun a la OLMA 2022». La preschentaziun sco chantun ospitant a la OLMA 2022 è stada in success. Dals 13 fin ils 23 d'october 2022 è il Grischun sa preschentà sco chantun cun in'agricultura innovativa che tegna quint dal clima, sco regiun da vacanzas cun culturas, tradiziuns e linguas multifaras, sco center da la cultura alpina da giudiment e sco lieu modern per viver, emprender e lavurar. Che la preschentaziun ospitanta è stada in success, cumprovan numerus resuns positivs da vart dal comité d'organisaziun, da l'organisaziun da la OLMA, da las organisaziuns partenarias involvidas en la preschentaziun sco er da las visitadras e dals visitaders. Accumpagnà la preschentaziun ospitanta han rapports dal tuttafatg positivs en las medias. Las finamiras che la Regenza aveva definì en il concept per la preschentaziun dal chantun, èn vegnidas cuntanschidas. Il rom finanzial dad 1,2 milliuns francs ha pudì vegnir observà.

Rapport final

Bündner Aufführung in der Olmaarena

© Chilyvent GmbH

La Regenza ha prendì enconuschientscha dal rapport final «Il Grischun a la OLMA 2022».

Contribuziuns per in project digital en il sectur dal traffic betg motorisà

La Regenza ha approvà ina limita da custs da 131 000 francs per il project digital «Digitalisaziun dal traffic betg motorisà» da l'Uffizi da construcziun bassa dal Grischun. Maximalmain 113 000 francs da questa limita ha ella concedì en il rom da la Lescha davart la promoziun da la transfurmaziun digitala en il Grischun.

Tras il project «Digitalisaziun dal traffic betg motorisà» duain las datas davart il traffic betg motorisà vegnir messas a disposiziun a las acturas ed als acturs dal martgà en ina furma adequata. Questas datas tutgan al champ da responsabladad dal Post spezialisà per il traffic betg motorisà da l'Uffizi da construcziun bassa. Uschia survegnan per exempel destinaziuns, interpresas u start-ups dal champ turistic ina basa impurtanta per realisar ideas e projects innovativs en il sectur da la mobilitad. En il rom da quest project da pilot duain vegnir stgaffidas basas da decisiun per l'utilisaziun futura da las datas. La responsabladad per il project duai vegnir attribuida a l'Uffizi da construcziun bassa sco Post spezialisà per il traffic betg motorisà. La firma Mountain Projekts ScRL da Cuira duai vegnir incumbensada cun la direcziun dal project.

Ulteriuras infurmaziuns: https://grdigital.digital/

Zwei Fahrradfahrer überqueren eine Brücke

La Regenza ha approvà ina limita da custs da 131 000 francs per il project digital «Digitalisaziun dal traffic betg motorisà» da l'Uffizi da construcziun bassa dal Grischun.

Collecta da la Rogaziun federala 2023

Tenor il conclus da la Regenza vegn mintgamai in terz dal retgav da la collecta da la Rogaziun federala 2023 attribuì a las suandantas organisaziuns che furneschan servetschs prezius a favur da la populaziun grischuna: a la Cuminanza d'interess per in Tavau avert, a la Pro Juventute Svizra – 147.ch ed a l'Associaziun grischuna dals confamigliars da persunas cun schizofrenia e cun disturbis psichics.

Il Di da la Rogaziun federala è ils 17 da settember 2023. Quel di vegn fatga en tut las baselgias dal chantun ina collecta per intents d'utilitad publica. L'utilisaziun da tala vegn determinada da la Regenza. En il quint 2022 ha la collecta importà 20 700 francs. Per l'onn 2023 vegni quintà cun ina collecta da 21 000 francs.

Contribuziuns or da las taxas da patenta d'alcohol ed or da la dieschma d'alcohol

Differentas organisaziuns, instituziuns, uniuns, federaziuns e fundaziuns d'utilitad publica survegnan quest onn ina contribuziun da totalmain 352 000 francs or dal retgav da las taxas da patenta d'alcohol. Tenor la Lescha d'ustaria vegnan in terz dal retgav net dal chantun or da la taglia dal commerzi en detagl cun bavrondas destilladas duvrà per intents d'utilitad publica e dus terzs per la promoziun dal turissem.

Ultra da quai vegnan pajads ora en il chantun Grischun tut en tut 738 796 francs or da la dieschma d'alcohol da la Confederaziun. Ils meds finanzials vegnan duvrads per mesiras d'infurmaziun che duain gidar a prevegnir cunter problems d'alcohol sco er cunter l'abus da drogas, da narcotics e da medicaments. Plinavant vegnan ils meds finanzials impundids per mesiras che servan ad assister uffants e giuvenils da famiglias cun problems da dependenza d'alcohol sco er per programs che sa drizzan a gruppas da ristga. Ultra da quai vegnan cofinanziads posts da cussegliaziun spezialisads sco er instituziuns d'assistenza e da tractament per persunas dependentas d'alcohol, da tissis enivrants, da medicaments e da drogas. Tenor la Lescha d'alcohol survegnan ils chantuns 10 pertschient dal retgav net da l'Administraziun federala d'alcohol (dieschma d'alcohol).

Differentas organisaziuns, instituziuns, uniuns, federaziuns e fundaziuns d'utilitad publica survegnan quest onn ina contribuziun da totalmain 352 000 francs or dal retgav da las taxas da patenta d'alcohol.

Neuer Artikel

Responsabladad: Regenza