Navigation

Inhaltsbereich

Work-Life-Balance

Nus tschertgain Vus!

Contribui Vossas abilitads singularas e concepi ensemen cun nus l'avegnir da l'administraziun chantunala dal Grischun.

As infurmai davart noss jobs vacants u davart nossas plazzas d'emprendissadi betg occupadas e vegni a savair dapli davart las 20 differentas professiuns cun emprendissadi.

Vossa plazza dals siemis n'è betg publitgada? Lura abunai noss job-mail per survegnir cuntinuadamain infurmaziuns davart novas plazzas. Gugent retschavain nus er annunzias spontanas.

En cas da dumondas davart ina plazza vacanta As drizzai per plaschair directamain a la persuna da contact inditgada en l'inserat da la plazza.

En cas da dumondas generalas davart la recrutaziun tar il chantun Grischun ed en connex cun plazzas d'emprendissadi, plazzas da fufragnadi sco era praticums As drizzai per plaschair a l'Uffizi da persunal dal Grischun.