Navigation

Inhaltsbereich

Termins per inoltrar


Per inoltrar la decleraziun da taglia valan ils suandants termins:
  • 31 da mars per persunas cun activitad da gudogn dependenta, per scolaras e per scolars, per studentas e per students, per pensiunadas e per pensiunads, per persunas senza activitad da gudogn sco er per cuminanzas d'ertavlas e d'ertavels;
  • 30 da settember per persunas cun activitad da gudogn independenta, per societads simplas e per persunas domiciliadas ordaifer il chantun cun interpresas en il chantun Grischun;
  • 30 da settember per persunas domiciliadas ordaifer il chantun cun immobiglias en il chantun Grischun (obligaziun limitada da pajar taglia).

Dumondas da prolungar il termin ston vegnir inoltradas en scrit a l'uffizi communal da taglia cumpetent, e quai avant ch'il termin scroda. Las dumondas vegnan respundidas mo, sch'ellas na pon betg vegnir resguardadas u sch'ellas pon vegnir resguardadas mo per part.


Infurmaziuns


Per infurmaziuns concernent la decleraziun da taglia contactai per plaschair Voss uffizi communal da taglia u per e-mail il post ch'è menziunà da la vart dretga en il champ d'infurmaziun.