Navigation

Inhaltsbereich

La Regenza ha approvà il project «Rempars da lavinas Frauentobel» da la vischnanca da Tavau ed ha deliberà per quest intent ina contribuziun chantunala da maximalmain 2,46 milliuns francs. Ultra da quai vegn approvada ina contribuziun chantunala supplementara da maximalmain 73 600 francs tenor la Lescha davart las vias.

Tranter l'onn 1951 e l'onn 2019 èn sa distatgadas 18 lavinas en il territori da Frauentobel sur l'abitadi da Tavau Frauenkirch. Sis da questas lavinas han chaschunà tut en tut 13 mortoris. Dapi l'onn 1951 vegnan siglientadas lavinas en il Frauentobel. L'emprim faschevan ins quai cun bittaminas, pli tard alura cun chargias explosivas or da l'helicopter. L'onn 2011 è quest sistem vegnì remplazzà en la part davos dal Frauentobel tras quatter indrizs fixs per siglientar lavinas. Cunquai che quests indrizs fixs èn sa cumprovads, vegn ussa planisà il medem sistem per la part davant dal Frauentobel. Il potenzial da donns è considerabel er en la part davant da la val. Ultra dal territori d'abitadi èn pertutgadas la via chantunala sco er – sche las lavinas èn fitg grondas – la Viafier retica. Il project qua avant maun prevesa da construir 13 retschas da rempars da lavinas permanents d'ina lunghezza totala da 770 meters. En l'areal Staflermeder Sid èn planisadas supplementarmain duas retschas da rempars da lavinas temporars da 213 meters sco er emplantaziuns da guaud. Il project vegn realisà en trais etappas da construcziun e custa totalmain 3,2 milliuns francs.

Foto Lawinenverbauung Frauentobel Davos