Navigation

Inhaltsbereich

La Regenza ha approvà il project per construir fermadas dal traffic public a l'access Tumein (nà da Cuira) sco er a la via da Tumein entaifer il vitg da Tumein. Plinavant ha ella concedì contribuziuns chantunalas da tut en tut 1 milliun francs a la vischnanca da Tumein sin basa da la Lescha davart il traffic public e da la Lescha davart las vias. Ils custs totals subvenziunabels importan var 1,82 milliuns francs.

Il project prevesa d'adattar la fermada da bus «Tamins, Unterdorf» tenor la Lescha davart l'egualitad da persunas cun impediments. En quest connex duain vegnir construids urs da perruns da 22 centimeters. La fermada da bus «Tamins, Unterdorf» è situada en in lieu central en la regiun e serva perquai sco fermada da midada. En il rom dal project sto il traffic vegnir repartì sin trais fermadas che sa chattan en la proxima vischinanza ina da l'autra: a la Dahlienstrasse, al sutpassadi da la via principala sco er a la via da Reichenau. Ils motivs per quai èn la concentraziun da differentas lingias da bus a questa fermada en cumbinaziun cun il basegn da spazi per construir ils urs da perruns tenor ils basegns da las persunas cun impediments sco er ils temps da spetga pli lungs dals bus (per garantir las colliaziuns cun auters bus).

Foto fermada «Unterdorf»