Navigation

Inhaltsbereich

La Regenza ha approvà il project d'exposiziun per renovar la via taliana tranter Ziràn ed Andeer a l'ost dal Rain posteriur. Var in kilometer davent da l'entrada dal vitg d'Andeer sbucca la via chantunala da Clugén sco er la via communala da Pignieu en la via taliana. Al cumenzament da la via da Clugén maina la via chantunala sur la punt dal Rain posteriur che sto vegnir auzada per var dus meters per motivs da la protecziun cunter aua gronda. Pervia da quai sto la via taliana vegnir auzada sin in traject da var 320 meters. Pia ston ils attatgs en direcziun da Pignieu/territori industrial "Zups" ed en direcziun da Clugén vegnir adattads a las novas relaziuns d'autezza. Il medem mument vegnan ils dus attatgs a Clugén ed a Pignieu amplifitgads cun in nov vial per sviar a sanestra. Las fermadas da bus ch'existan da tuttas duas varts da la via principala vegnan spustadas pervia dal project ed integradas en il project sco novas nischas da fermada sper la via. La nova insla da segirezza sin la via taliana, ch'è situada tranter las duas vias da colliaziun, duai pussibilitar d'ina vart ch'ils peduns possian traversar la via en moda segira e da l'autra vart ch'il traffic vegnia quietà. Ils custs totals da quest project importan circa 4,53 milliuns francs. Per il chantun resultan custs da 4,19 milliuns francs. Ultra da quai sa participescha il chantun a la part dal project da la vischnanca d'Andeer cun ina contribuziun da maximalmain 138 000 francs per construir las duas nischas da fermada dal bus sper la via tenor ils basegns da las persunas cun impediments.