Navigation

Inhaltsbereich

A Zernez ha l'Uffizi da construcziun bassa dal Grischun inaugurà la nova basa per il mantegniment da las vias. L'edifizi nov modern cun lain dals guauds indigens unescha ils basegns en in lieu e facilitescha il mantegniment futur da las vias en il territori dal pass dal Fuorn e dal pass dal Flüela.

L'Uffizi da construcziun bassa dal Grischun, District 4, a Scuol è cumpetent per il mantegniment sco er per l'amplificaziun e per la renovaziun da la rait da vias chantunalas en il territori Engiadina Bassa, Samignun, Val Müstair cun la via dal pass dal Fuorn e dal pass da l'Umbrail sco er cun la via dal pass dal Flüela fin sisum il pass. Per quest intent occupa l'Uffizi da construcziun bassa circa 40 collavuraturas e collavuraturs en quest district e porscha plazzas d'emprendissadi en differents secturs.

Concentraziun dal lieu da staziunament a Zernez

Cun la nova basa per il mantegniment da las vias a Zernez vegn il mantegniment da las vias organisà da nov ed ils lieus Ova Spin e Susch vegnan fusiunads. En l'avegnir vegnan garantids davent da Zernez il mantegniment manaschial e las reparaturas architectonicas da la rait da vias principalas d'ina lunghezza totala da tut en tut 55 kilometers (H27 via d'Engiadina, Brail – Giarsun; H28b via dal Flüela, Susch – culm dal pass; H28c via dal pass dal Fuorn, Zernez – Il Fuorn) e da las vias da colliaziun d'ina lunghezza da var 5 kilometers (Guarda e Lavin).


Neuer TBA-Unterhaltsstützpunkt Zernez

L'edifizi nov cumpiglia l'edifizi da manaschi cun ina halla da parcar per ils vehichels, ina lavandaria d'autos, locals da deposit sco er locals da segiurn e da gardaroba per las collavuraturas ed ils collavuraturs. Cumplettà vegn l'edifizi da manaschi cun in stabiliment da deposit da dus plauns al liber, cun in indriz a dus silos da sal ed in silo da crappella cun in volumen da mintgamai 200 meters cubic sco er cun in center da rimnada per lozza da via.

Nov edifizi integral da lain indigen cun in pitschen consum d'energia

L'edifizi sa distingua tras ina moda da construcziun funcziunala, persistenta e da lunga durada sco er tras furmas cleras. L'edifizi integral da lain ademplescha autas pretensiuns energeticas tenor il standard da MINERGIE ed ha in stgaudament cun sonda geotermica. Il lain ch'è vegnì duvrà per la construcziun deriva per gronda part dals guauds indigens ed è vegnì elavurà en val. L'onn 2022 vegn installà in implant da fotovoltaica sin il tetg. L'edifizi nov a Zernez correspunda a las pretensiuns d'ina basa per il mantegniment da las vias moderna e facilitescha a las collavuraturas ed als collavuraturs da l'Uffizi da construcziun bassa la lavur quotidiana sin via.

Grazia a l'engaschi ed a la collavuraziun excellenta tranter il patrun da construcziun, ils planisaders, ils interprendiders e la vischnanca ha il project pudì vegnir realisà cun success areguard la qualitad, areguard ils custs ed areguard ils termins. Ils custs budgetads da 6,3 milliuns francs per la nova basa per il mantegniment da las vias èn vegnids observads.

 

Neuer TBA-Unterhaltsstützpunkt Zernez, Foto 1
Foto 2, Foto 3, Foto 4

© Ingo Rasp