Navigation

Inhaltsbereich

Pervia da lavurs da nettegiada dal grip vegn la via da Malögia serrada temporarmain dals 28 da settember fin ils 2 d'october 2020 durant il di per il traffic sin il traject Segl Baselgia fin Plaun da Lej.

La via da Malögia (H3b) passa per lung da la riva dal Lai da Segl. Lunsch siadora, tranter 2500 e 3000 meters sur mar, paradeschan ils grips gigantics dal Piz Lagrev e dal Piz Mez. Il 1. da settember da quest onn èn ruts giu var 10 000 meters cubic crappa dal sectur dal fil e crudads cun fracass giu per la val. La gronda part da la crappa crudada è sa fermada en las gondas enormas sin la muntogna u in pau pli engiu en il territori ch'è per part cuvert da guaud. In bloc da var 22 meters cubic è dentant rudlà, è siglì vinavant ed è sa fermà pir curt avant la via da Malögia. Dus auters blocs dad 1 meter cubic han sutpassà la via en il letg da l'Ova da la Roda.

Mesiras da segirada

Scleriments geologics han mussà che plirs blocs libers pendan anc en il lieu da distatga frestg, bunamain vertical, sin passa 3000 meters sur mar. Quests blocs pudessan rumper giu ils proxims mais e duain ussa vegnir allontanads cun agid d'ina nettegiada dal grip. Plinavant ston dus gronds cugns da grip che stattan ora, vegnir survegliads ils proxims mais cun agid d'indrizs da mesiraziun. Tge periclitaziun che resorta en l'avegnir da quests cugns da grip per la via da Malögia e per la senda da viandar Segl Baselgia – Plaun da Lej, sto vegnir eruì en il rom da scleriments geologics.

Temps da serrada

Las lavurs da nettegiada duran previsiblamain tschintg dis, da glindesdi, ils 28 da settember, fin venderdi, ils 2 d'october 2020, mintgamai l'avantmezdi da las 8.30 fin las 11.30 ed il suentermezdi da las 13.30 fin las 16.30. Per motivs da segirezza vegn la via da Malögia serrada durant questas uras temporarmain per tut il traffic – er per pedunas e peduns e per ciclistas e ciclists.

Sche pussaivel vegn la via dada liber per il traffic motorisà tut tenor la situaziun. I sto dentant vegnir quintà cun temps da spetga da fin 2 uras. Per las pedunas ed ils peduns e per las ciclistas ed ils ciclists vala la serrada durant tut il temp. I n'exista nagina pussaivladad da sviament. Las serradas dependan da l'aura. Sco dis da reserva èn previs ils dis da l'emna suandanta. Las indicaziuns detagliadas davart ils temps da serrada actuals vegnan communitgadas sin www.strassen.gr.ch. Averturas a curta vista vegnan medemamain publitgadas uschè svelt sco pussaivel sin www.strassen.gr.ch.

Lieu da distatga sin 3081 meters sur mar tar la tschima davant il Piz Lagrev