Navigation

Inhaltsbereich

L'ultim temp essan nus vegnids contactads savens da persunas e da firmas estras che vulan s'infurmar davart las pussaivladads actualas e futuras per ils passagis dal cunfin e per l'admissiun da forzas da lavur. Deplorablamain na pudain nus betg dar ina infurmaziun lianta, perquai ch'i n'è betg cler, tge interpresas e tge branschas che vegnan proximamain er a stuair terminar lur activitad e tge restricziuns che la Confederaziun introducescha per ils passagis dal cunfin e per l'admissiun da persunas estras – er da burgaisas e burgais da la UE/AECL. La situaziun decisiva po sa midar bunamain mintga di. Nus sperain che Vus hajas chapientscha.

La regulaziun actuala concernent l'admissiun, l'entrada en Svizra e las restricziuns da survegnir in visum pudais Vus consultar sin la pagina d'internet dal Secretariat da stadi per migraziun. Qua chattais Vus er mintgamai la versiun actuala da l'Ordinaziun 2 davart COVID-19 e las directivas actualas.