Navigation

Inhaltsbereich


Noss spurtegl en il Karlihof 4 nun exista betg pli.

Audiziuns persunalas tar la direcziun e tar las partiziuns da l'Uffizi da migraziun e da dretg civil èn pussaivlas mo en cas excepziunals e ston vegnir fixadas per telefon.

Nus As supplitgain d'annunziar Voss giavischs per telefon, per e-mail u en scrit.

 

Preziadas dunnas e stimads signurs
Pervia da stretgas da persunal e perquai ch'i è resultada nunusitadamain blera lavur en il ressort Entrada en Svizra (ES), n'èsi actualmain betg pussaivel d'administrar la posta retschavida durant il temp d'elavuraziun usità.
Vus stuais far quint cun retards d'elavuraziun considerabels. Perquai As supplitgain nus gentilmain da contactar per telefon u per e-mail noss ressort ES mo en cas urgents.
Nus engraziain per Vossa chapientscha.
Salids amicabels

Urari d' avertura dal telefon en il ressort ER:

Avantmezdi: 10:00 – 12:00
suentermezdi: 14:00 – 16:00


Chara visitadra, char visitader

Sin questa pagina d'internet infurmain nus davart las incumbensas e davart las activitads da l'Uffizi da migraziun e da dretg civil dal Grischun.

Nus ans occupain d'incumbensas dals secturs da la migraziun, da l'asil e da la repatriaziun, da la Polizia da persunas estras e da documents d'identitad, da l'integraziun, dals dretgs da burgais e dals dretgs civils (en spezial dal stadi civil e dal dretg da num).

Sche Vus avais dumondas, remartgas u propostas davart las activitads dal UMDC u en general davart temas da la migraziun, alura ma contactai per plaschair u As drizzai directamain a las collavuraturas u als collavuraturs respectivs.
Sur "l'organigram" arrivais Vus a las partiziuns ed als ressorts da l'uffizi.

Marcel Suter

Broschura d'uffizi

 

- 

 Concept directiv

 

-