Navigation

Inhaltsbereich

Lescha federala davart la promoziun da la construcziun d'abitaziuns e da la proprietad (WFG)

Ils agids finanzials federals tenor la WFG èn vegnids purschids fin la fin da l'onn 2001.

Las fatschentas ch'eran gia vegnidas concludidas vegnan cuntinuadas senza midadas. Midadas da las relaziuns persunalas e finanzialas ston vegnir annunziadas a nus, er tut las midadas da locatarias e da locataris en las abitaziuns subvenziunadas.

Agids federals (WFG)

Il 1. d'october 2003 è entrada en vigur la nova Lescha federala davart la promoziun d'abitaziuns a tschains u a pretschs moderads (WFG; SR 842). Pervia dal program da distgargia da la Confederaziun n'èn previs nagins agids directs pli dapi l'onn 2003. Ulteriuras infurmaziuns chattais Vus sin la pagina d'internet da l'Uffizi federal d'abitaziuns.