Navigation

Inhaltsbereich

Tenor l'experientscha vegnan annunziadas fitg bleras restructuraziuns d'interpresas il zercladur ed il december per l'inscripziun en il register da commerzi. Quai chaschuna regularmain accumulaziuns en connex cun l'elavuraziun. Ils mais zercladur e december èn dapi onns ils mais preferids per realisar restructuraziuns. Saja quai l'interpresa singula che duai vegnir integrada en ina ScRL u en ina societad d'aczias fundada da nov, saja quai la fusiun da duas filialas d'in concern fin a separaziuns u midadas. L'inspecturat dal register funsil e register da commerzi survegn durant quels mais surproporziunalmain blers affars da registraziun ch'èn per part fitg cumplexs.

Affars da registraziun che duain vegnir inscrits en il register da commerzi anc il zercladur resp. il december 2023, ston pia vegnir inoltrads fin il pli tard ils 09 da zercladur 2023 resp. ils 08 da december 2023 (bul postal resp. bul d'entrada da l'inspecturat dal register funsil e register da commerzi) en moda inscrivibla a l'inspecturat dal register funsil e register da commerzi. Affars che entran pli tard vegnan elavurads uschè svelt sco pussaivel en il rom da nossas capacitads. Sch'ina examinaziun preliminara dals sbozs correspundents vegn giavischada, sto quella vegnir inoltrada fin il 02 da zercladur resp. il 01 da december 2023.