Navigation

Inhaltsbereich

Cussegliaziun e Care Team

Per problems persunals, famigliars e socials porscha la Scola chantunala grischuna plirs posts da consultaziun interns ed externs.

Servetschs d’informatica

A la Scola chantunala grischuna è l’informatica ina sparta da servetsch e serva al sustegn communicativ da las scolaras e dals scolars, da las scolastas e dals scolast e da las collavuraturs e dals collavuraturs.

Medioteca

La medioteca da la SCG è in lieu d’emprender e da lavurar, da communicaziun, da recreaziun ed in lieu d’inscunter ed inspiraziun per in e mintgin.

Alimentaziun

L’experientscha mussa ch’ina buna elecziun da l’alimentaziun è fitg impurtanta per scolaras e scolars. Il café da la Scola chantunala grischuna en il sectur dals palazzins (palazzin 6) a la Kanti Plessur, il kiosc da la scola (cafetaria) a la Kanti Halde ed il convict offreschan in’alimentaziun favuraivla ed equilibrada.

Team da medis da scola da la SCG

La scola chantunala grischuna a Cuira ha ina media ed in medi da scola. Quels cusseglian la direcziun da la scola, las persunas d'instrucziun, ils geniturs sco er las scolaras ed ils scolars davart temas da la sanadad ch'èn relevants per la scola. Ultra da quai stattan els a disposiziun per dumondas da la prevenziun e da la promoziun da la sanadad sco er per mesiras epidemiologicas, en spezial per vaccinaziuns. 

Dal team da medis da scola fan part: 

dr. Nadège Krafft-Hügli
dr. Werner Krafft
tel: 081 286 07 07

Curs da vacanzas

Ils curs da vacanzas han la finamira da repeter e consolidar la materia da l’onn da scola passà. Uschia èsi pussaivel da cumenzar il nov onn da scola bain preparà.