Navigation

Inhaltsbereich

In stipendi vegn per regla pajà duas giadas per onn tras il post spezialisà.


Sche la contribuziun da scolaziun na po betg vegnir concedida definitivamain, po vegnir pajada la mesadad da la contribuziun da scolaziun ch'è vegnida fixada provisoricamain.