Navigation

Inhaltsbereich

Sche Vus na chattais betg in artitgel en nossa butia, lura pudais Vus empustar quel cun il formular d'empustaziun per artitgels che n'èn betg en il deposit, en la rubrica "Formulars d'empustaziun". Empleni per plaschair cumplettamain il formular d'empustaziun e faschai indicaziuns uschè exactas sco pussaivel davart il product giavischà (p.ex. nr. da l'artitgel e descripziun exacta). Tramettai il formular emplenì per e-mail a bestellungen@dmz.gr.ch. Sche Vus avais in muster, ans pudais Vus er trametter quel per posta.