Navigation

Inhaltsbereich

Tenor la Constituziun federala è la politica exteriura da princip l'incumbensa da la Confederaziun. Quella sto dentant – cun ademplir las relaziuns cun l'exteriur – resguardar las cumpetenzas dals chantuns e defender ils interess da quels.

En il rom da l'uschenumnada «pitschna politica exteriura» autorisescha la Constituziun federala (Cst.; CS 101) dentant ils chantuns – entaifer lur champs da cumpetenza – da sezs far contracts cun l'exteriur e da tgirar directamain contacts cun autoritads estras subordinadas (art. 56 Cst.).

Tenor la Constituziun dal chantun Grischun (CC; DG 110.100) è la Regenza responsabla per la «pitschna politica exteriura» dal chantun e represchenta il chantun vers anora (art. 42 al. 4 CC). La Regenza è cumpetenta per ils contacts cun la Confederaziun ed ils auters chantuns sco er cun l'exteriur vischin (art. 47 al. 1 cifra 1 CC) e per negoziar contracts interchantunals ed internaziunals (art. 45 al. 2 CC). Tant enavant che quests contracts tutgan en sia cumpetenza d'ordinaziun, è la Regenza er cumpetenta da concluder els. Sch'ils contracts internaziunals ed interchantunals na tutgan betg tar las cumpetenzas d'ordinaziun da la Regenza, è – tenor l'art. 32 al. 2 CC – il Cussegl grond cumpetent per l'approvaziun da quels.