Navigation

Inhaltsbereich

Controlla da success
 

La controlla da success è il «pendant» tar il program annual. Ella infurmescha, quant enavant che las finamiras definidas en il program annual èn vegnidas cuntanschidas. Ensemen cun il quint annual furma ella l'instrument da rapport e da controlling central da la Regenza per mauns dal Cussegl grond. Al parlament vegn ella preschentada mintgamai en la sessiun da zercladur per laschar prender enconuschientscha resp. per laschar prender in conclus.

L'onn 2022 èn tranter auter vegnidas cuntanschidas las suandantas finamiras e realisads ils suandants terms:

Controlla da success 2022