Navigation

Inhaltsbereich

Controlla da success
 

La controlla da success è il «pendant» tar il program annual ed infurmescha, quant enavant che las finamiras definidas en il program annual èn vegnidas cuntanschidas. Ensemen cun il quint annual furma ella l'instrument da rapport e da controlling central da la Regenza per mauns dal Cussegl grond. Ella vegn preschentada mintgamai en la sessiun da zercladur al parlament per laschar prender enconuschientscha resp. per laschar prender in conclus.

L'onn 2021 è stà anc ina giada fermamain sut l'ensaina da la superaziun da la pandemia. Ina da las incumbensas principalas e da las maximas supremas da la Regenza durant l'onn passà è perquai er stà quella da minimar ils donns per la sanadad, per l'economia e per la societad en il chantun Grischun. Il dar dumogn a la pandemia e superar ella ha dentant lià fitg bleras resursas entaifer l'administraziun chantunala e chaschunà bler dapli lavur e custs supplementars considerabels. Pervia da questa chargia supplementara n'han betg tut ils projects pudì vegnir realisads u promovids sco giavischà. Malgrà questa situaziun ordvart difficila ha l'administraziun chantunala il pli savens pudì furnir las incumbensas e las prestaziuns legalas en auta qualitad.

L'onn 2021 èn tranter auter vegnidas cuntanschidas las suandantas finamiras e realisads ils suandants terms:

Controlla da success 2021