Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
La cumissiun dal cussegl grond per ambient, traffic ed energia ha tractà la missiva tar la revisiun totala da la lescha d'energia dal chantun Grischun. Ella recumonda al cussegl grond d'approvar la revisiun totala.

En la sessiun d'avrigl discussiuna il cussegl grond la revisiun totala da la lescha d'energia dal chantun Grischun. Per preparar questa fatschenta ha la cumissiun dal cussegl grond per ambient, traffic ed energia – sut il presidi da Christoph Jaag ed en preschientscha dal cusseglier guvernativ Stefan Engler – tractà e deliberà la missiva correspundenta da la regenza ensemen cun il sboz da la lescha per mauns dal cussegl grond.

Cun quest project duai la lescha vertenta da l'onn 1993 vegnir adattada a las cundiziuns generalas da la politica d'energia ch'èn sa midadas. Medemamain duai vegnir tegnair quint da la ferma dinamica da la politica d'energia. Deviada da las directivas da la confederaziun e da la basa ch'è vegnida elavurada communablamain da tut ils chantuns, sa concentrescha la revisiun totala da la lescha d’energia d'ina vart sin la reducziun dal basegn d'energia e da l'autra vart sin il remplazzament da purtaders d'energia fossils tras energias regenerablas.

En quai che reguarda las prescripziuns ed ils standards da construcziun surpiglia la legislaziun chantunala per gronda part il model da prescripziuns davart l'energia dals chantuns (MoPEC 2008) ch'è vegnì repassà da la conferenza da las directuras e dals directurs chantunals d'energia. Da quai resulta in'armonisaziun tranter ils chantuns.

Suenter ina debatta d'entrada intensiva ha la cumissiun decidì unanimamain da s'occupar dal project. Cun la finamira da reveder la lescha è la cumissiun stada per gronda part d'accord. Areguard las singulas mesiras per cuntanscher questa finamira é ina minoritad da la cumissiun divergiada en tscherts secturs dal project. Per ina minoritad na va la lescha betg lunsch avunda e singulas parts èn concepidas en moda e maniera memia pauc ambiziusa. Tenor la lescha fissi plinavant da beneventar, sch'i vegniss creà per part pli grondas motivaziuns per sanar ils edifizis existents en moda energetica . Ultimamain è la cumissiun persvadida ch'il chantun prestia cun la nova lescha ina contribuziun a las finamiras da reducziun e da substituziun a lunga vista d'ina "societad da 2000 watts" cun l'intent da reducir l'emissiun da CO2 ad 1 tonna per abitanta e per abitant per onn.

Suenter ina discussiun profunda davart il project ha la cumissiun concludì unanimamain da proponer al cussegl grond d'approvar la revisiun totala da la lescha chantunala d'energia.


Infurmaziuns:
Christoph Jaag, president da la cumissiun per ambient, traffic ed energia, tel. 079 447 70 63


Gremi: cumissiun per ambient, traffic ed energia
Funtauna: rg cumissiun per ambient, traffic ed energia
Neuer Artikel