Navigaziun principala

Cuntegn da la pagina

Ils registers d'abitantas e d'abitants ston vegnir armonisads

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
La confederaziun prescriva als chantuns ed a las vischnancas d'armonisar ils registers d'abitantas e d'abitants sco er auters registers uffizials. Perquai sto il chantun Grischun adattar sia legislaziun. La regenza grischuna ha deliberà la missiva correspundenta tar la nova lescha davart ils registers d'abitantas e d'abitants. Il cussegl grond vegn a tractar la fatschenta en la sessiun da zercladur.

Fin ussa na vegnivan ils differents registers da persunas da la confederaziun, dals chantuns e da las vischnancas betg manads tenor princips unitars. La lescha federala davart l'armonisaziun dals registers d'abitants e d'auters registers uffizials da persunas (lescha davart l'armonisaziun dals registers) prescriva ussa d'unifitgar ils registers da persunas en Svizra fin l'onn 2010. Per pudair ademplir las prescripziuns da la confederaziun ston ils chantuns relaschar ina legislaziun executiva correspundenta.

Ils registers armonisads portan avantatgs
En spezial ils registers d'abitantas e d'abitants sco er ils gronds registers da persunas da la confederaziun en il sectur dal stadi civil, da las persunas estras sco er da las fugitivas e dals fugitivs ston vegnir unifitgads en quai che reguarda il cuntegn, la nomenclatura e l'actualitad. A medem temp sto vegnir stgaffida la basa per pussibilitar en l'avegnir ina transmissiun electronica standardisada da las datas. Quai porta avantatgs a la confederaziun, als chantuns ed a las vischnancas e permetta da lavurar en moda pli effizienta sco er da simplifitgar ils andaments en las administraziuns. A partir da l'onn 2010 n'ha la dumbraziun dal pievel numnadamain betg pli lieu sco pli baud mintga 10 onns cun agid da questiunaris sin palpiri. Empè da quai duai l'uffizi federal da statistica pudair utilisar directamain, quatter giadas per onn, las datas dals registers per far evaluaziuns statisticas sin via electronica. Er projects futurs dad e­government cun contact electronic tranter las abitantas ed ils abitants e las autoritads profiteschan da registers electronics armonisads.

Da l'armonisaziun prescritta èn pertutgads en il chantun Grischun cunzunt ils registers d'abitantas e d'abitants. Plinavant ston las vischnancas manar in uschenumnà register dals objects cun datas actualas davart ils edifizis e davart las abitaziuns. Pervia da l'urari da la confederaziun ha la regenza grischuna relaschà gia per il 1. d'october 2008 las disposiziuns transitoricas ch'èn stadas necessarias per exequir a temp la lescha federala. Las lavurs d'armonisaziun ch'èn regladas là èn vegnidas terminadas per gronda part en il fratemp. Cun la proposta actuala da la regenza per ina lescha davart ils registers d'abitantas e d'abitants duain ussa er questas disposiziuns vegnir remplazzadas definitivamain.


Infurmaziuns:
cusseglier guvernativ Hansjörg Trachsel, schef dal departament d'economia publica e fatgs socials, tel. 081 257 23 01


Gremi: regenza
Funtauna: rg chanzlia chantunala dal Grischun
Neuer Artikel