Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
En il Grischun duai esser pussaivla en il futur in'elecziun taciturna per las commembras e per ils commembers da las dretgiras districtualas. La regenza grischuna ha deliberà la missiva correspundenta tar la revisiun parziala da la lescha davart ils dretgs politics en il chantun Grischun per mauns dal cussegl grond. Il parlament vegn a tractar quest project en la sessiun d'avust.

La nova pussaivladad da l'elecziun taciturna duai vegnir stgaffida per tut ils scrutinis da las elecziuns da renovaziun e da las elecziuns cumplementaras per las commembras e per ils commembers da las dretgiras districtualas. In'elecziun taciturna è pussaivla en cas ch'il dumber da candidatas e da candidats correspunda al dumber da mandats che stattan a disposiziun. Per insumma pussibilitar en l'avegnir l'elecziun taciturna per las dretgiras districtualas sto vegnir introducida ina procedura d'annunzia. La revisiun da la lescha davart ils dretgs politics, che vegn proponida da la regenza, prevesa da concepir la nova procedura d'annunzia en ina moda administrativa uschè simpla sco pussaivel. La decisiun, sche l'elecziun taciturna ha lieu, duai vegnir prendida da la cumissiun administrativa da la dretgira districtuala cumpetenta. En cas ch'i n'ha betg lieu in'elecziun taciturna, duai dar sco fin ussa in scrutini public liber.

Elecziuns taciturnas mo per las dretgiras districtualas
Il motiv per las adattaziuns proponidas è ina incumbensa ch'è vegnida acceptada dal cussegl grond l'october 2008 e che pretenda d'introducir l'elecziun taciturna per las commembras e per ils commembers da las dretgiras districtualas. D'ina "elecziun taciturna" vegni discurrì, sch'i na vegnan – a chaschun d'ina elecziun tras il pievel – betg proponids dapli candidatas e candidats che quai ch'igl èn avant maun mandats, e sch'ina autoritad dastga declerar las candidatas ed ils candidats sco elegids en "elecziun taciturna". La pussaivladad da l'elecziun taciturna, che n'ha nagina tradiziun en il Grischun, duai vegnir stgaffida mo per las elecziuns da las dretgiras districtualas. Pir cun la refurma da las dretgiras grischunas dals 12 da mars 2000 è vegnida introducida l'elecziun da las commembras e dals commembers da las dretgiras districtualas tras il pievel. A chaschun da las trais elecziuns dal pievel che han gì lieu fin ussa han las votantas ed ils votants mussà in interess plitost modest. Il 1. da zercladur 2008, a chaschun da las ultimas elecziuns, hai dà mo pli en paucs districts "elecziuns per propi". En la gronda part dals districts n'avevi betg dapli candidaturas che mandats disponibels. Consequentamain è er la participaziun a las elecziuns stada pitschna.

Sut questas circumstanzas pari giustifitgà per la regenza da crear la nova pussaivladad d'elecziuns taciturnas per las elecziuns da las dretgiras districtualas. Uschia sa laschan plinavant er spargnar custs considerabels per tut las instanzas e persunas participadas. La nova regulaziun gida dentant er a cumbatter elecziuns cun pitschnas participaziuns, perquai ch'ella impedescha scrutinis nunnecessaris tar elecziuns incontestadas. La novaziun duai ir en vigur l'onn 2012 en vista a las proximas elecziuns da renovaziun totala da las dretgiras districtualas.


Infurmaziuns:
dr. Claudio Riesen, chancelier, tel. 081 257 22 21


Gremi: regenza
Funtauna: rg chanzlia chantunala dal Grischun
Neuer Artikel