Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
Las renfatschas ch'èn vegnidas fatgas envers las autoritads ch'èn stadas participadas a l'expulsiun sfurzada d'ina famiglia curda da la Siria mez fanadur 2010 èn vegnidas examinadas da la cumissiun da gestiun (CdG) dal cussegl grond. L'examinaziun n'ha manà a la glisch nagins fatgs che sustegnessan las renfatschas.

Cunter la moda e maniera co che l'expulsiun sfurzada da la famiglia da la Siria era vegnida exequida mez fanadur da quest onn avevan l'uniun Miteinander Valzeina, Amnesty International sco er praschunieras e praschuniers dal stabiliment giudizial dal Sennhof fatg grondas renfatschas envers l'uffizi da fatgs da polizia e da dretg civil e envers la polizia chantunala. A las autoritads participadas eri vegnì renfatschà ch'ellas hajan violà la convenziun dals dretgs da l'uffant e la convenziun cunter la tortura, ch'ellas hajan cuntrafatg a prescripziuns legalas liantas, uschia per exempel a la legislaziun davart las persunas estras, davart l'asil e davart l'applicaziun da mesiras repressivas, e ch'ellas hajan surpassà il princip da la proporziunalitad. Questas renfatschas ha il departament cumpetent – il departament da giustia, segirezza e sanadad (DGSS) – laschà examinar d'in expert extern, numnadamain da dr. Andrea Cantieni. En ses rapport è l'expert arrivà a la conclusiun che las renfatschas sajan nungiustifitgadas. Ils resultats da l'examinaziun èn vegnids preschentads a la publicitad a chaschun d'ina conferenza da medias. En il rom da la surveglianza legala sur da l'administraziun ha alura er la CdG incumbensà la giunta cumpetenta dal DGSS da sclerir ils fatgs e la legitimaziun da las renfatschas e l'ha laschà rapportar davart ils resultats da quest scleriment.
 
Il departament ha dà la pussaivladad a la giunta da prender detagliadamain invista da las actas e dals maletgs da surveglianza. Per sclerir ulteriuras dumondas èn stads a disposiziun er la scheffa dal departament Barbara Janom Steiner sco er autras collavuraturas ed auters collavuraturs da l'administraziun. La giunta ha sclerì las singulas renfatschas ed ha giuditgà lur legitimaziun e lur existenza cun agid dals meds da cumprova ch'èn avant maun. L'examinaziun e la valitaziun da tut las cumprovas na laschan trair naginas conclusiuns che mussassan che las autoritads avessan surpassà il dretg. I n'han pudì vegnir chattads nagins mussaments, naginas indicaziuns e nagins indizis che cumprovassan u confermassan las renfatschas fatgas. Il cuntrari: igl ha schizunt pudì vegnir cumprovà che singulas contestaziuns èn cleramain faussas. La CdG giuditgescha il cumportament ed il proceder da las autoritads ord tut ils puntgs da vista sco legitims, proporziunals e corrects. Che las commembras ed ils commembers da las autoritads èn procedids en moda consequenta per ademplir lur incumbensa legala, n'als po betg vegnir renfatschà.


Infurmaziuns:
Jakob Barandun, parsura da la giunta dal DGSS da la CdG, tel. 079 290 60 00


Gremi: cumissiun da gestiun dal cussegl grond
Funtauna: rg cumissiun da gestiun dal cussegl grond
Neuer Artikel