Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen

Il traffic public regiunal survegn l'onn 2012 contribuziuns chantunalas da circa 65 milliuns francs. Quai ha concludì la regenza grischuna. Plinavant ha ella nominà la manadra ed ils manaders da las tschintg novas autoritads da protecziun da l'uffant e da creschids.

Fixà las contribuziuns per il traffic public
La regenza grischuna ha fixà las contribuziuns chantunalas da l'onn 2012 per las interpresas ch'èn activas en il traffic public regiunal. Tut en tut importan las contribuziuns en las duas spartas "traffic" ed "infrastructura da las viafiers privatas" circa 65,17 milliuns francs. Da quels daners van circa 35,4 milliuns francs al traffic da persunas e da rauba, 28,47 milliuns francs a l'infrastructura da las viafiers privatas Viafier retica e Viafier Matterhorn-Gottard ed 1,3 milliuns francs a contribuziuns per consorzis tariffars.

Tenor la cunvegna da prestaziun actuala davart l'infrastructura pajan la confederaziun ed il chantun l'onn 2012 emprests da totalmain circa 52 milliuns francs per l'infrastructura da la Viafier retica, ils quals èn rembursabels sut cundiziuns. Vitiers vegnan contribuziuns chantunalas a la Viafier retica da totalmain 3,38 milliuns francs per segirar u per eliminar passadis da viafier a nivel, per adattar ils areals dals bus a chaschun da transfurmaziuns da staziuns e per promover il traffic da rauba sin la viafier, contribuziuns tenor la lescha davart l'egualitad da persunas cun impediments per adattar ils vehichels e las staziuns da la Viafier retica e da la Viafier Matterhorn-Gottard sco er circa 2,9 milliuns francs per renovar il material rullant da la Viafier retica. Ils meds finanzials necessaris èn cuntegnids en il preventiv 2012.

Nominà las direcziuns da las novas autoritads da protecziun da l'uffant e da creschids
Il nov dretg federal da protecziun da l'uffant e da creschids entra en vigur il 1. da schaner 2013. Il cussegl grond dal Grischun ha deliberà ils 7 da december 2011 il project per realisar il nov dretg da protecziun da l'uffant e da creschids en il chantun Grischun. Tenor quest project existan en il chantun a partir da l'onn 2013 da nov tschintg autoritads da protecziun da l'uffant e da creschids (APUC) ch'èn mintgamai responsablas per in fin trais districts. Quai èn las APUC Engiadina/vals dal sid, Grischun central/Moesa, Grischun dal nord, Partenz/Tavau e Surselva.
Per che las APUC sajan prontas a partir dal schaner 2013, vegnan fatgas lavurs preliminaras. Er ston singulas plazzas vegnir occupadas gia ussa. Quai vala en spezial per las direcziuns da las APUC. La regenza ha nominà la suandanta manadra ed ils suandants quatter manaders:

  • Andrea Mathis, domicilià a Samedan, per la APUC Engiadina/vals dal sid 
  • Gabriella Hunziker, domiciliada a Cuira, per la APUC Grischun central/Moesa 
  • Peter Dörflinger, domicilià a Cuira, per la APUC Grischun dal nord 
  • Urs Werner, domicilià a Tavau Plaz, per la APUC Partenz/Tavau 
  • Giusep Defuns, domicilià a Trun, per la APUC Surselva

Las collavuraturas ed ils collavuraturs da las autoritads tutelaras actualas vegnan sche pussaivel surpigliads en las novas APUC. Fin la fin da l'onn 2012 ston las autoritads vertentas dentant anc ademplir cumplainamain lur incumbensas.

La lescha davart la furmaziun supplementara vegn beneventada da princip
La regenza grischuna ha prendì posiziun davart il sboz da la lescha federala davart la furmaziun supplementara. Sco che la regenza menziunescha en sia resposta a la confederaziun, beneventa ella la finamira dal sboz da la lescha da vulair stgaffir ina lescha generala che posiziunescha correctamain la furmaziun supplementara en il sistem da furmaziun svizzer e che regla ils princips fundamentals en quest connex.
La lescha davart la furmaziun supplementara tracta l'uschenumnada furmaziun betg formala (purschidas da furmaziun betg regladas dal stadi, sco curs u seminaris). Il stadi ha ina rolla subsidiara en quest sectur, quai vul dir sia incumbensa è principalmain quella d'eliminar disfuncziuns dal martgà da la furmaziun supplementara e d'ordinar la relaziun da la furmaziun supplementara envers il sistem da furmaziun formal che stat sut sia responsabladad. Tenor l'avis da la regenza grischuna arriva il sboz da la lescha d'ademplir tut en tut questa funcziun.
In basegn d'agir exista areguard l'adattaziun dals titels e dals diploms da la furmaziun professiunala superiura a las designaziuns internaziunalas en englais. Tenor la regenza manchenta la lescha davart la furmaziun supplementara la schanza da pussibilitar – tras ina midada correspundenta da la lescha davart la furmaziun professiunala – ina meglieraziun necessaria dals titels e dals diploms da la furmaziun professiunala superiura. In'assimilaziun a las designaziuns internaziunalas stoppia vegnir realisada urgentamain. Quai per eliminar ils dischavantatgs dals diploms da la furmaziun professiunala superiura che vegnan pli e pli evidents en il barat internaziunal ed en il rom da la libra circulaziun da persunas.


Contribuziuns chantunalas a differentas instituziuns

  • Uniun "Kulturraum Viamala": A l'uniun "Kulturraum Viamala" conceda il chantun ina contribuziun da maximalmain 345'000 francs als custs totals per segirar e per puspè cuvrir il cumplex da baselgia dal temp da l'antica tardiva resp. dal temp medieval tempriv a Reziòlta sur Tusaun. La confederaziun paja ina contribuziun da 165'000 francs.


Projects da vias
La regenza ha approvà 4'983'000 francs per lavurs da construcziun sin ils suandants trajects:
- via da Breil: lavurs d'impressari, Dardin – Breil
- via da la Lumnezia: lavurs d'impressari, Glion – Vrin
- via da la Lumnezia: lavurs d'impressari, Glion – Valgronda
- via da Val S. Pieder: lavurs d'impressari, Val S. Pieder, entaifer il vitg


Gremi: regenza
Funtauna: rg chanzlia chantunala dal Grischun

Neuer Artikel